Съобщение

9.11.2021 г. 14:58:14

Уважаеми родители,

С писмо изх. №РД 22-3353/09.11.2021 г. началникът на РУО - Велико Търново ни уведомява, че доставката на бързи неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 за училищата от област Велико Търново ще се забави. До доставката на тестовете ще продължи обучението от разстояние в електронна среда.