Съобщение до родители и ученици

23.11.2021 г. 15:11:43

Уважаеми родители,  

           По данни на информационният портал на РЗИ – Велико Търново, броя на заболели  от COVID-19 е между 250 и 500 на 100 000 население в общината, което ни предоставя възможност да върнем присъствено в училище на ротационен принцип учениците от Прогимназиален етап, съгласно насоките от МОН и в изпълнение на т. 4 от заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието. Връщането на учениците в клас ще се осъществи по следния график на ротационен принцип:  

 24.11. – 30.11.2021 г. включително 

Паралелки в ОРЕС 

Паралелки в присъствено обучение 

V а,б,в,г,д  

VI в,г,д,е  

VI а,б  

VII а,б,в,г,д,е  

 

 

 01.12. – 07.12.2021 г. включително 

Паралелки в ОРЕС 

Паралелки в присъствено обучение 

VI а,б  

VII а,б,в,г,д,е  

V а,б,в,г,д  

VI в,г,д,е  

Вл. Николов, 

Директор на ОУ „Бачо Киро“