Урок при открити врата „Звезди, съзвездия, Вселена“ се проведе в пети клас

15.12.2021 г. 22:01:31

Урок при открити врата „Звезди, съзвездия, Вселена“ се проведе в VА клас от плана на МО по математика и природни науки в училището. В хода на занятието беше проведена беседа относно представите за развитие на Вселената: геоцентрична система, хелиоцентрична система и съвременните представи. Разгледани бяха звездите като небесни тела и беше представена диаграмата „Спектър-светимост“. Посредством понятието „светлинна година“ учениците придобиха знания относно скоростта на светлината като най-голямата скорост в природата, както и времето, за което светлината стига от Слънцето до Земята. Сравнени бяха най-близката звезда до нас Проксима и най-ярката на нощното небе Сириус по: съзвездие, в което се намират, разстоянието до тях, етап в развитието им и други характеристики. Посредством програмата Stellarium учениците наблюдаваха съзвездия в реално време. Дискутирани бяха съзвездията: Лебед, Цефей, Орион, Триъгълник, Малка мечка, Голяма мечка и други. Чрез задача, включваща съзвездията Голяма мечка и Малка мечка учениците откриха Полярната звезда. Характеризирано беше нейното положение на нощното небе, а чрез планетариум учениците придобиха реална представа за местоположението й. Чрез разглеждане на Слънчевата система бяха коментирани галактики като Млечен път, Голям магеланов облак, Малък магеланов облак и други. Представени бяха снимки на галактики, направени от телескопа Хъбъл.

Иновативният урок протече на принципа на STEAM-занятие, с интердисциплинарни връзки между математика, български език и литература, география , ИКТ и други. Занятието се основава на знанията и уменията на учениците, придобити до настоящия момент и надграждането им. В урочната единица бяха включени редица електронни ресурси и програми (уеб камера, Офис365, Stellarium, Liveworksheets, Planetarium и др.). В края на часа обобщението беше проведено чрез съответствия и т. нар. „живи“ листи. По човекът и природата в VA клас преподава Руска Христова.