Класен проект на 3 д клас - " Приятелство и детски мечти ".

6.5.2022 г. 7:48:34

Учениците от 3 д клас през месец април заедно със своите родители и учители  кл.р-л г-жа Антоанета Николова и г-жа Петя Йорданова  осъществиха своя класен проект- " Приятелство и детски мечти ".
Спомени за ученическите години, за отношенията си със съучениците, за детските си мечти ,,Какъв да стана като порасна" и какви качества да изграждаме за работа в екип споделиха с учениците: г-н Цоню Иванов, г-жа Здравка Минчева, г-н Радослав Минчев, г-жа Свилена Нейкова, г-жа Светлозара Косева, г-жа Татяна Дойчева и г-жа Ивелина Караиванов.
Родителите разказаха на децата, как с учение, практика, упоритост, гъвкавост и търпение са следвали мечтите си,    преодолявали трудности и са се развивали в  професионални области, като: икономика, математика, строителство, хотелиерство, бижутерство, банково дело и козметика.
Учениците  в срещите си  с родителите и учителите спделиха мечтите си  и заедно направиха изводи, какви качества трябва да изграждат в себе си , за да   са успешни в отношенията си и в мечтите си.