Финансиране на проект от национален конкурс спечелиха седмокласници

6.5.2022 г. 7:56:44

Проектът „Изследване ефектът на различни цветове от спектъра на светлината върху растежа при растението нарцис“ на Розанна Мишева (VІІб клас) и Антони Георгиев (VІІв клас) беше отличен в Националния конкурс „Млади таланти“ на МОН. Седмокласниците представиха разработката си пред научно жури. Розанна и Антони представиха свой експеримент, който са осъществили в периода 1 – 25 март 2022 г. под научното ръководство на учителя си Руска Христова. Чрез експеримента те доказват, че под влиянието на червена светлина нарцисът расте по-бързо отклокото при жълта или зелена. Проектът е в две научни области – физика и биология и при развиването му е използван научния метод, свързан с поставяне на изследователския въпрос, извеждане на хипотези, обработка и анализ на експериментални данни, оценка и заключение. Учениците на ОУ „Бачо Киро“ са дебютанти в конкурса и бяха най-младите участници в него. Проектът им беше достойно оценен и награден с поощрителна награда на стойност 1000 лева. Награждаването се състоя в Министерство на образованието и науката.

Тази година се проведе 24.Национален конкурс. Класиралите се на първите три места участници ще представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието в двата форума се присъжда парична награда в размер на 1 500 лв. на проект. Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2022 г. Три проекта получават поощрителни парични награди по 1000 лв.