График за разпределение на паралелките от начален и прогимназиален етап по класни стаи на 15.09.22г.

31.8.2022 г. 14:03:47

Г    Р    А    Ф     И    К

 

 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПО КЛАСНИ СТАИ

В ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН – 15.09.2022 Г.

 

 

 

клас

класен ръководител

стая №

клас

класен ръководител

 

стая №

 I а

М. Димитрова

104

V а

Теодора Анчева

408

 

I б

П. Йорданова

105

V б

М. Чешмеджиева

309

I в

Ив. Стефанова

106

V в

Е. Кендерян

412

I г

Св. Тонкова

107

V г

Н. Йорданова

405

 

I д

Яна Данова

108

V д

П. Стефанов

306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II а

П. Трендафилова

207

VІ a

Р. Христова

213

II б

М. Велчева

208

VІ б

А. Димитрова

302 л.

II в

Св. Симеонова

209

VІ в

В. Михайлова

110д.

II г

Д. Кирилова

210

VІ г

К. Стойчева

409

II д

Г. Илчева

211

VІ д

А. Миланов

110л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III а

В. Колева

304

VIІ а

И. Янкова

302 д.

III б

В. Дойнова

305

VІІ б

Г. Василев

402

III в

Д. Чоканова

111

VІІ в

Т. Попова

410

III г

Ст. Стоянова

307

VІІ г

Г. Иванова

310

III д

Н. Янкова

308

VІІ д

Б. Христова

312

 

 

 

      VIІ е

И. Илиев

114

IV а

Д. Сутрова

404

 

 

 

IV б

Ал. Христова

113 д.

 

 

 

IV в

П. Димитрова

406

 

 

 

IV г

Цв. Трифонова

407

 

 

 

IV д

А. Николова

113 л.