Открит урок по история се проведе в навечерието на Деня на народните будители

27.10.2022 г. 10:12:32

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители се проведе урок при открити врата по история и цивилизации в VІІб клас с учител Владимир Николов. Часът беше посветен на борбата за църковна независимост на българите през Възраждането. Учениците показаха знания и умения да работят с карта, да извеждат и анализират информация от исторически документи. Особено внимание беше обърнато на значението на делото на Паисий Хилендарски и неговата „История славянобългарска“ за „пробуждането“ на народа, национално обособяване чрез езика и културата и определяне на обществените приоритети пред българите: нова българска просвета, независима национална българска църква, физическа и духовна свобода в пределите на средновековната българската държава.