Проектно-базирано обучение по география

12.11.2022 г. 17:10:18

По Земята може да се пътува на шир и длъж, но можем ли да навлезем във вътрешността й, без да излезем от класната стая?
Това предизвикателство беше поставено към учениците от 5 а б в клас в час по география от тяхната учителка Ирина Янкова. Проектът със задачата: Направете от пластилин модел на вътрешния строеж на Земята, предизвиква много радост и вълнение. Учениците се справиха отлично.
Използването на Проектно-базирано обучение стимулира креативността на учениците, развива уменията им и спомага за трайното запомняне.