132 ученици от І до ІV клас бяха отличени с грамота за достойно представяне ...

18.11.2022 г. 18:34:57

132 ученици от І до ІV клас бяха отличени с грамота за достойно представяне и показани умения от състезанието „Аз рисувам“. Състезанието се организира от Сдружението на българските начални учители.
„Аз рисувам“ е първото състезание по графика на СБНУ. Право на участие в Национално финално състезание имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от общо шестте провеждани състезания през учебната година.