Открит урок за професиите на миналото и бъдещето в трети клас

1.12.2022 г. 19:25:09

Урок при открити врати се проведе в групата за целодневна организация на учебния ден в ІІІ клас с учител Д. Йовчева. Занятието беше по учебната дисциплина "Занимания по интереси". В темата "Професиите в миналото и днес", учениците дискутираха важността на професиите, които ни заобикалят, запознаха се и с вече изчезнали такива като събуждач, машинаписец, коминочиштач, човешки компютър и др. Не пропуснаха да се "телепортират с машината на времето " и в бъдешето за да разгледат професии като телехерург, дрон мениджър, специалист по трансфер на ум, създател на човешки органи и части на тялото, рибен фермер, които все още звучат като фантастика.
Чрез екипна работа всеки отбор подреди математически пъзел и получи професия, за която определи в какви научни области трябва да бъдат знанията и уменията на човека, който я практикува. Бързо стигнаха до извода, че са необходими набор от различни качества и много знания за различните специалисти, като не малка част се изучават и придобиват още тук, в училище. Част от децата бързо се ориентираха в професиите на бъдещето и си пожелаха някой ден да работят точно тези професии.
Гости на урока бяха учители от нашето училище, както и от ОУ „Н. Петрини“, гр. Ямбол и от СУ„Ц. Церковски“, гр. Полски Тръмбеш. Посещението се осъществи по НП "Иновации в действие".