Знания и опит обмениха ученици от ІV и І клас

1.12.2022 г. 19:05:51

Учениците от ІVг клас изнесоха урок по околен свят на Іа клас на тема "Годишни времена" и представиха кръговрата на водата , който присъства във всеки един сезон. Бяха направени опити, с които малките ученици наблюдаваха как водата преминава от едно състояние в друго. Малките ученици в края на учебния час направиха проекти пролет/лято/есен/зима и затвърдиха знанията си за годишните времена. Учители: Цв. Трифонова и М. Димитрова