Информация за олимпиадата по География и икономика

6.1.2023 г. 10:31:09

Разпределение на участниците по зали

Общински кръг на олимпиадата по География и икономика

08.01.2023 г.

СТАЯ № 201, Общински кръг на олимпиада по ГИ, 08.01.2023 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

 1.  

Емануела Иванова Иванова

V а

 1.  

Десислава Димитрова Димитрова

V б

 1.  

Виктор Станимиров Стоянов

V б

 1.  

Филип Йорданов Мошев

V в

 1.  

Давид Маринов Стефанов

V в

 1.  

Ивайла Валентинова Ламбева

V в

 1.  

Никол Светославова Котларова

V в

 1.  

Павел Тодоров Герев

V в

 1.  

Нели Димитрова Колева

V в

 1.  

Анна Анатолиева Пеева

V в

 1.  

Павел Свиленов Адамов

V в

 1.  

Жаклин Живкова Живкова

V в

 1.  

Юлия Красимирова Енчева

V в

 1.  

Денислав Георгиев Райнов

V г

 1.  

Кристиян Гавраилов Яламов

V г

 1.  

Стивън Стефанов Енев

V г

 1.  

Сияна Людмилова Гецова

V д

 1.  

Венелин Мирославов Овчаров

V д

 1.  

Никола Ивов Тотев

V д

 1.  

Магдалена Калинова Динева

V д

 

 

СТАЯ № 405, Общински кръг на олимпиада по ГИ, 08.01.2023 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

 1.  

Магдалена Пенчева Бояджиева

VI а

 1.  

Цветина Атанасова Копаранова

VI а

 1.  

Христо Христов Василев

VI а

 1.  

Румяна Богомилова Канъкова

VI б

 1.  

Петър Мирославов Петров

VI б

 1.  

Миа Станева

VI б

 1.  

Моника Росенова Пенчева

VI б

 1.  

Данаил Иванов Боев

VI в

 1.  

Теодор Колев Колев

VI в

 1.  

Петър Петров Тодоров

VII а

 1.  

Александър Николаев Асенов

VII а

 1.  

Теодор Мирославов Овчаров

VII б

 1.  

Никола Николаев Николов

VII д

 1.  

Никола Станиславов Вълков

VII д

 1.  

Теодор-Илия Стоянов Белев

VII д