Когато теорията срещна практиката

1.2.2023 г. 21:38:55

Учениците от VII д и е клас, под ръководството на учителя си Мария Кокаланова, приложиха знанията си за ъгли и успоредни прави в иновативен урок по математика, проведен в STEM  центъра в училището. Седмокласниците с предварително подготвени материали сами изработиха  модели на изучените до момента ъгли, като приложиха на практика знанията си от  часовете.По  групи те трябваше да изберат на кои видове ъгли да направят макети.