Ползите и вредите от сила на триене представиха учениците от училищните STEM групи

22.2.2023 г. 9:31:34

Вредите и ползите от силата на триене бяха разгледани на своеобразен съдебен процес в ОУ „Бачо Киро“. По този нестандартен и забавен начин младите изследователи от STEM групите в V и VІ клас „Природни науки“ и „Светът на физиката и химията – лесен и интересен“ преоткриха науката. В продължение на няколко месеца учениците учиха и се забавляваха, изследвайки предимствата и недостатъците от силата на триене. Те имаха поставена задача да намерят примери за ползите и вредите от триенето, както и в какво се изразяват те. Дискусията провокира интереса на децата и ги насочи към извеждането на темата и превръщането ѝ в игрови модел.

         По време на съдебния процес в ролята на Сила на триене влезе Никол Димитрова. Съдия в съдебния процес беше Цветан Пантелеев, обвинител – Садък Расимов, адвокат на защитата – Мартина Минчева и пристав – Денислав Райнов. Свидетели на обвинението и защитата бяха: Никола Борисов, Валентин Митев и Магдалена Бояджиева. Журналистите Виктория Богданова и Йоанна Мошева задаваха въпроси за становището им относно ползите и вредите от силата на триене на: Амелия Яковчева, Виктория Цанева, Кристиян Яламов, Йоана Славчева. Операторът Северин Кавлаков засне съдебния процес. Децата са естествено любопитни и творчески натури и предизвикателството, което си бяха поставили, показа, че науката може да бъде забавна.

         Темата за ползите и вредите от силите на триене е свързана с учебното съдържание по човекът и природата в VI клас. В реализираната дейност обучението, обединяващо наука, технологии, инженерство и математика е надградено посредством включването на изкуството като възможност да се комбинира мисленето на учения с това на твореца. И докато науката е систематизирано знание, което се базира на факти и е логически обяснено, то изкуството като творческата дейност активно съдейства за осмисляне на знанието.

Ръководители на STEM групите са: Б. Христова и Р. Христова.