ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

15.3.2023 г. 10:13:48

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Стая 104

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Владимир Бориславов Капукаранов

I а

 1.  

Йордан Бориславов Капукаранов

I а

 1.  

Златко Павлинов Златев

I а

 1.  

Роън Нейтън Куин

I а

 1.  

Георги Пламенов Георгиев

I в

 1.  

Даниел Любославов Иванов

I в

 1.  

Николай Николаев Трифонов

I в

 1.  

Петър Тихомиров Нанев

I в

 1.  

Ани Николаева Архангелова

I в

 1.  

Георги Петров Петров

I в

 1.  

Камелия Станимирова Попова

I в

 1.  

Беата Калин Вълчева

I в

 1.  

Изабел Николаева Куцарова

I в

 1.  

Иван Радославов Димов

I в

 1.  

Александър Красимиров Кирилов

I в

 1.  

Радостин Мариянов Йорданов

I в

 1.  

Денчо Иванов Стефанов

I в

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

 

Стая 201

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Петър Петров Тодоров

VII а

 1.  

Стефан Стефанов Цонев

VII а

 1.  

Алекс Павлинов Дяков

VII а

 1.  

Теодора Емилова Ангелова

VII а

 1.  

Теодор Мирославов Овчаров

VII б

 1.  

Кристиан Костов Костов

VII б

 1.  

Георги Цветанов Песаров

VII б

 1.  

Кубрат Андреев Стойчев

VII б

 1.  

Раян Ясер Нахас

VII в

 1.  

Дарина Росенова Досева

VII в

 1.  

Никола Недялков Калпакчиев

VII в

 1.  

Калина Мирославова Младенова

VII г

 1.  

Преслав Ивелинов Владов

VII г

 1.  

Владислава Владиславова Стефанова

VII г

 1.  

Галимир Илиянов Кушев

VII д

 1.  

Антони Калинов Нейчев

VII д

 1.  

Емили Емилиянова Миленова

VII д

 1.  

Валентин Бориславов Хаджистоев

VII е

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

 

Стая 304

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Емануил Николов Люлев

I г

 1.  

Тайм Ясер Нахас

I г

 1.  

Симеон Радомиров Стефанов

I г

 1.  

Димитър Валентинов Байчев

I г

 1.  

Яна Алексеева Поглубко

I г

 1.  

Ивайло Николаев Николакев

I г

 1.  

Георги Павлов Арабаджиев

I г

 1.  

Виктория Георгиева Апостолова

I г

 1.  

Елена Иванова Григорова

I г

 1.  

 Стефания Тодорова Георгиева

I г

 1.  

Цветелина Пламенова Коева

I г

 1.  

Валерия Василева Василева

I г

 1.  

Емил Илиянов Ганчев

I г

 1.  

Бояна Ивайлова Петкова

I г

 1.  

Ангел Николаев Димитров

I г

 1.  

Николай Николаев Димитров

I г

 1.  

Рая Георгиева Димитрова

I г

 1.  

Любомира Николаева Бакалова

I г

 1.  

Александър Боянов Любенов

I г

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

 

Стая 302 ляво

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Антони Димитров Лазаров

I б

 1.  

Димитър Христов Мандров

I б

 1.  

Йордан Мартинов Хаджиев

I б

 1.  

Мила Иванова Тодорова

I б

 1.  

Михаела Станиславова Хадживачева

I б

 1.  

Лора Цветанова Кисьова

I д

 1.  

Валери Диянов Русев

I д

 1.  

Павел Досев Григоров

I д

 1.  

Стефан Андреев Димитров

I д

 1.  

Радостин Иванов Йонков

I д

 1.  

Атанас Мариев Пешев

I д

 1.  

Никола Цветанов Николаев

I д

 1.  

Филип Йорданов Йорданов

I д

 1.  

Тодор Георгиев Тодоров

I д

 1.  

Станислав Цветанов Балъков

I д

 

 

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

 

Стая 305

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Мария Валентинова Гюрова

II а

 1.  

Мина Мартинова Папазова

II а

 1.  

Румен Руменов Райков

II а

 1.  

Виктор Веселинов Станчев

II а

 1.  

Йоан Ярославов Чернев

II а

 1.  

Димитър Ивайлов Василев

II а

 1.  

Ния Димитрова Ташкова

II а

 1.  

Тодор Мариянов Личев

II б

 1.  

Петър Петров Джинерски

II б

 1.  

Мирослав Ивелинов Стефанов

II б

 1.  

Тодор Валентинов Камбуров

II б

 1.  

Калоян Георгиев Янков

II б

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

 

Стая 306

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Мартин Петров Йорданов

II в

 1.  

София Николаева Александрова

II в

 1.  

Михаил Белчев

II в

 1.  

Беатрис Иванова Ангелова

II в

 1.  

Виктория Николова Маркова

II в

 1.  

Мартин Каменов Коцев

II в

 1.  

Александър Тихомиров Карастоянов

II г

 1.  

Бранимир Димитров Раев

II г

 1.  

Владимир Ангелов Ангелов

II г

 1.  

Даниел Атанасов Иванов

II г

 1.  

Божидар Найденов Момински

II г

 1.  

Габриела Георгиева Георгиева

II г

 1.  

Никол Стефанова Йорданова

II г

 1.  

Пламена Цветанова Александрова

II г

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

 

Стая 307

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Зорница Стефанова Йорданова

II д

 1.  

Чавдар Петров Димов

II д

 1.  

Мирая Николаева Белчева

II д

 1.  

Максим Иванов Енев

II д

 1.  

Диляна Емилова Богомилова

II д

 1.  

Константин Ангелов Петров

II д

 1.  

Джулианна Петър Данева

II д

 1.  

Георги Георгиев Дочев

II д

 1.  

Георги Радев Михалев

II д

 1.  

Даниел Росенов Атанасов

II д

 1.  

Матей Станимиров Гецов

II д

 1.  

Магдалена Николаева Петрова

II д

 1.  

Сияна Даниелова Йорданова

II д

 1.  

Александър Иванов Пенев

II д

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

 

Стая 308

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Богорис Даниелов Георгиев

III б

 1.  

Матей Ивайлов Иванов

III б

 1.  

Мая Петрова Джинерска

III б

 1.  

Данаил Илков Симеонов

III б

 1.  

Михаил Любомиров Иванов

III б

 1.  

Дария Тихомирова Недкова

III б

 1.  

Йордан Александров Витанов

III б

 1.  

Боян Добринов Чешмичков

III б

 1.  

Емил Цветомиров Младенов

III б

 1.  

Мария Радославова Радева

III б

 1.  

Изабелла Благовестова Иванова

III в

 1.  

Боримир Бисеров Иванов

III в

 1.  

Мирослава Бориславова Генкова

III в

 1.  

Калоян Миленов Минчев

III в

 1.  

Виктор Даниел Бъчваров

III в

 1.  

Симеон Петров Петров

III в

 1.  

Максимилиан Даянов Пренгов

III в

 1.  

Самуил Иванов  Стефанов

III в

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

 

Стая 402

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Димитър Кантаржиев

V а

 1.  

Кристиана Спасова Даскалова

V а

 1.  

Ивайло Христов Стефанов

V б

 1.  

Виктор Станимиров Стоянов

V б

 1.  

Павел Тодоров Герев

V в

 1.  

Милен Ивов Дългичев

V в

 1.  

Иван Захариев Мишев

V в

 1.  

Анна Анатолиева Пеева

V в

 1.  

Нели Димитрова Колева

V в

 1.  

Валентин Диянов Митев

V г

 1.  

Денислав Георгиев Райнов

V г

 1.  

Стефан Георгиев Владимиров

V г

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

 

Стая 404

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Магдалена Пенчева Бояджиева

VI а

 1.  

Румяна Богомилова Канъкова

VI б

 1.  

София Радославова Радева

VI б

 1.  

Никол Илиянова Колева

VI б

 1.  

Петър Мирославов Петров

VI б

 1.  

Александър Ивайлов Русев

VI б

 1.  

Александра Николаева Александрова

VI в

 1.  

Теодор Колев Колев

VI в

 1.  

Никола Миленов Цветанов

VI в

 1.  

Йоан Димитров Симеонов

VI в

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

 

Стая 406

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Виктор Диянов Куцаров

III а

 1.  

Михаил Кирилов Кирилов

III а

 1.  

Елизабет Светославова Антонова

III а

 1.  

Александър Красенов Маслянков

III а

 1.  

Димитър Стефанов Георгиев

III а

 1.  

Елеонора Младенова Огнянова

III а

 1.  

Димитър Ганчев Маринов

III г

 1.  

Християн Станимиров Стоянов

III г

 1.  

Радина Тодорова Кънева

III г

 1.  

Ралица Евгениева Тотева

III г

 1.  

Борислав Йовков Йовков

III г

 1.  

Александър Веселинов Пъшев

III д

 1.  

Кристиян Миленов Илиев

III д

 1.  

Лилия Пламенова Мицова

III д

 1.  

Преслав Йорданов Йорданов

III д

 1.  

Теодора Константинова Калчева

III д

 

 

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Стая 407

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Матей Калоянов Николов

IV а

 1.  

Никул Недков Еленски

IV а

 1.  

Александър Георгиев Апостолов

IV в

 1.  

Александър Илиев Илиев

IV в

 1.  

Виктор Иванов Иванов

IV в

 1.  

Георги Недялков Калпакчиев

IV в

 1.  

Дария Радославова Ангелова

IV г

 1.  

Симон Чавдаров Маринов

IV г

 1.  

Сияна Яворова Янкова

IV г

 1.  

Калина Петрова Петрова

IV г

 1.  

Владимир Веселинов Старирадев

IV г

 1.  

Полина Руменова Маринова

IV г

 1.  

Красимир Свиленов Младенов

IV г

 1.  

Сияна Ангелова Йорданова

IV г

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

 

Стая 408

 

№ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛАС

 1.  

Габрина Веселинова Стоянова

IV б

 1.  

Дария Ивайлова Димитрова

IV б

 1.  

Йордан Колев Иванов

IV б

 1.  

Катерина Асенова Раева

IV б

 1.  

Моника Диянова Русева

IV б

 1.  

Никол Даниелова Колева

IV б

 1.  

Христея Димитрова Бурнева

IV б

 1.  

Деа  Даниелова Косева

IV д

 1.  

Габриела Младенова Коларова

IV д

 1.  

Иван Цонев Иванов

IV д

 1.  

Михаел Бисеров Пенчев

IV д

 1.  

Пламен Нейков Нейков

IV д

 1.  

Христо Пламенов Коев

IV д