Урок по немски език , съвместно със студенти , за изработване на проект в STEM-центъра на ...

21.4.2023 г. 22:40:07

На 21 април в час по немски език  ученици и студенти изработваха съвместно проекти на тема: "Добре дошли ама Велико Търново".  STEM центърът предостави удобства и възможност за по-ефективна работа по групи.