Ден на ученическото самоуправление се проведе днес в ОУ „Бачо Киро“.

28.4.2023 г. 14:25:21

Ден на ученическото самоуправление се проведе днес в ОУ „Бачо Киро“.
Управлението на училище „Бачо Киро“ беше поверено в ръцете на ученици за един ден днес. Денят на ученическото самоуправление е част от празничната програма, посветена на патронния празник на основното училище. Директор за един ден беше Никола Николов (VІІ д клас), а негови заместници – Петър Тодоров (VІІ а клас), Йоан Симеонов (VІ в клас), Вихра Русева (VІ д клас). Главен счетоводител стана Теодор Колев (VІ в клас), а Борис Владимиров (VІІ в клас) зае длъжността „Човешки ресурси“. Боян Николов (VІІ д клас) зае длъжността „Ръководител ИКТ“. В ролята на училищен психолог и педагогически съветник влязоха Теодора Панова (VІІ г клас) и Садък Расимов (VІ г клас). За входящата и изходяща кореспонденция и документооборота в училището се грижиха Цветина Копаранова и Киара Панчева (VІа клас), а библиотекари за един ден станаха Айя Драгнева (VІ б клас) и Виктория Богданова (VІ г клас). Медицинските лица в училище бяха Румяна Канъкова (VІ б клас) и Доника Иванова (VІІ г клас). За сигурността и видеонаблюдението в училище за деня отговаряше Симеон Папзов (VІІ д клас).
В класовете по отделните предмети в ролята на учители влязоха различни ученици. Някои от по-големите ученици се върнаха като помощници на предишните си учители. Така Елия Христова и Ива Йен (V г клас) преподаваха на децата от предучилищна група, а Денислав Райнов (V г клас) проведе часа по физическо възхитание и спорт в І г клас.
Всички ученици се отнесоха сериозно и отговорно към задълженията си, вложиха старание и подготвиха интересни материали, с които изпитаха своите съученици и им помогнаха да доразвият знанията си в дадените научни области. За децата беше забавно и интересно да „влязат в обувките“ на учителите си, но от друга страна видяха и колко отговорно е да си учител или ръководител на училище.
В края на „работния“ за децата ден те получиха отличия за проявената отгоровност и прилежно изпълнение на поставените задачи. Директорът на училището - г-н Владимир Николов - им пожела да станат успешни ръководители, да се научат първо добре да управляват живота си и да се се превърнат в инициативни и активни ръководители.

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6392694614082904&type=3