Призови места от математическо състезание

12.5.2023 г. 21:59:15

Наградени бяха учениците, заели призови места от Великденското математическо състезание. От учениците в начален етап на образование Александър Маслянков (ІІІа клас) завоюва първо място, Александър Пъшев (ІІІд клас) – четвърто. Александър Пенев (ІІд клас) се класира на второ място, Никул Еленски (ІVа клас) зае шесто място. При най-малките Дария Кънчева (Іб клас) зае четвърто място, а Петър Нанев (Ів клас) – трето.
При учениците в прогимназиален етап Петър Петров (VІб клас) зае трето място.