Приетите деца в подготвителна група за учебната 2023/2024 година към 31.05.2023 г.

1.6.2023 г. 13:04:45

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 1.  

Аделина Александрова Василева

 1.  

Алек Христов Ангелов

 1.  

Александър Веселинов Станчев

 1.  

Александър Руменов Маринов

 1.  

Атилла Рейханов Кабаков

 1.  

Аурора Димитрова Митова

 1.  

Габриела Руменова Савова

 1.  

Даниел Петров Ангелов

 1.  

Дара Иванова Тодорова

 1.  

Дарин Живков Живков

 1.  

Дивна Данчева Стоилова

 1.  

Димитър Харалампиев Петров

 1.  

Ева Христова Димитрова

 1.  

Екатерина Мартинова Стоева

 1.  

Елена Тодорова Колева

 1.  

Ема Николаева Катърова

 1.  

Емануела Мартинова Еремиева

 1.  

Иван Иванов Кирилов

 1.  

Илиян Иванов Димитров

 1.  

Кирил Благовестов Иванов

 1.  

Любомир Свиленов Златев

 1.  

Мария Калоянова Райкова

 1.  

Мартин Йорданов Йорданов

 1.  

Мартин Николаев Василев

 1.  

Мая Цветомирова Митева

 1.  

Михаел Даниел Флорев

 1.  

Нед Бернард Куин

 1.  

Полина Петрова Ангелова

 1.  

Полина Янкова Янкова

 1.  

Пресиян Георгиев Тодоров

 1.  

Рая Танева Георгиева

 1.  

Росица Йорданова Кирилова

 1.  

Самир Бюлент Мехмедов

 1.  

Светлозар Стилиянов Владимиров

 1.  

Стефан Иванов Стефанов

 1.  

Тодор Александров Константинов

 1.  

Явор Андреанов Василев

 1.  

Явор Христов Михайлов

 

Свободни 8 места за записване в подготвителна група към 01.06.2023 г.