График за провеждане на поправителните изпити, юнска сесия, учебна 2022/2023г.

23.6.2023 г. 12:52:45

Приложение № 1 към заповед № 340/16.06.2023 г.

ГРАФИК
За провеждане на поправителни изпити, юнска сесия, учебна 2022/2023 г.

 

Учебен

 предмет, клас

Формат на изпита

Дата

Начален час

Продължи

телност

Стая №

1

Човекът и природата,

VI клас

писмен

27.06.2023

10:00 ч

2 часа

207

2

География и икономика,

VI клас

писмен

28.06.2023

10:00 ч.

2 часа

207

3

Математика,

VI клас

писмен

29.06.2023

10:00 ч.

2 часа

207

4

Математика,

V клас

писмен

29.06.2023

10:00 ч.

2 часа

207