Информация за предстоящите родитело- учителски срещи

30.8.2023 г. 13:30:56

Уважаеми родители,

 

На 5.09.2023 г., (вторник),  от 18:00 часа ще се проведе родитело-учителска среща за  родителите на учениците от I клас, както следва:

 

Паралелка

Стая №

I A

104

I Б

105

I В

106

I Г

107

I Д

108

 

 

На 7.09.2023 г., (четвъртък), от 18:00 часа ще се проведе родитело-учителска среща зе родителите на децата от ПГ в стая № 102 и учениците от V клас, както следва:

 

Паралелка

Стая №

V A

306

V Б

304

V В

312

V Г

201

V Д

310

 

 

На 12.09.2023 г., (вторник), от 18:00 часа ще се проведе родитело-учителска среща за родителите на учениците във II, III и IV клас, както следва:

 

Паралелка

Стая №

 

Паралелка

Стая №

 

Паралелка

Стая №

II A

207                 

 

III А

 304

 

IV А

404

II Б

208

 

III Б

305

 

IV Б

405

II В

209

 

III В

306

 

IV В

406

II Г

210

 

III Г

307

 

IV Г

407

II Д

211

 

III Д

308

 

IV Д

408

 

 

 

На 13.09.2023 г., (сряда), от 18:00 часа ще се проведе родитело-учителска среща за родителите на учениците във VI и VII клас, както следва:

 

Паралелка

Стая №

 

Паралелка

Стая №

VI A

408                 

 

VII А

213

VI Б

309

 

VII Б

404

VI В

412

 

VII В

305

VI Г

405

 

VII Г

406

VI Д

308

 

VII Д

307