Съобщение за поправителните изпити

30.8.2023 г. 13:32:25

На 13.09.2023 г., 10:00 ч.-12:00 ч. в стая № 207 ще се проведе поправителен изпит по Математика ЗП за V клас и Математика ЗП за VI клас, септемврийска сесия.

График на консултациите по Математика за V клас в стая № 308:

- 05.09.2023 г. 10:30-12:00 – 2 учебни часа;

- 07.09.2023 г. 10:30-12:00 – 2 учебни часа;

- 08.09.2023 г. 10:30-12:00 – 2 учебни часа;

- 11.09.2023 г. 10:30-12:00 – 2 учебен часа;

- 12.09.2023 г. 10:30-12:00 – 2 учебни часа;

График на консултациите по Математика за VI клас в стая № 307:

- 04.09.2023 г. 10:30-12:00 – 2 учебни часа;

- 05.09.2023 г. 10:30-12:00 – 2 учебни часа;

- 07.09.2023 г. 10:30-12:00 – 2 учебни часа;

- 08.09.2023 г. 10:30-12:00 – 2 учебни часа;

- 11.09.2023 г. 10:30-12:00 – 2 учебни часа;

- 12.09.2023 г. 10:30-12:00 – 2 учебни часа;