Учители от училище „Бачо Киро“ обмениха опит с колеги от гр. Гоце Делчев

12.9.2023 г. 14:31:29

През месец юли 2023 г. се проведе партньорска среща между членове на синидкалната организация към СБУ при ОУ „Бачо Киро“ и ръководството и синдикални членове на I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев. При срещата се осъществи обмяна на опит за интерактивно преподаване в условията на високотехнологична среда, обсъдиха се възможности за партньорство по Национални програми и реализиране на съвместни дейности. Представени бяха групите по интереси, които работят в училищата. Откроиха се областите на взаимодействие между синдикалните организации на СБУ в двете училища.