Прием на документи и записване в подготвителната група за учебната 2024/2025 г.

13.9.2023 г. 22:28:27

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА

В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025 ГОДИНА

 

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

1.1. Срок на подаване: 02.10.2023 г. –29.05.2024 г. (вкл.)

1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,

кабинет 202

1.3. Работно време за прием на документи:

- сутрин 8.30 -12.00 ч.

- следобяд 12.30 – 16.30 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

2.1. Заявление- декларация (по образец на училището);

2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;

2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;

2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната

2024/ 2025 г. навършват 5 год. възраст.

3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 29.05.2024 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2024 Г.

- 03. 06.2024 г., 17.00 часа - в сайта на училището.

4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

- началото на м. септември 2024 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата, съобщение в сайта на училището.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.