График на родитело-учителските срещи

4.12.2023 г. 22:34:26

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че през месец декември в ОУ „Б. Киро“ ще се проведат родитело-учителски срещи по следния график:

На 05.12.2023 г.

Паралелка

Стая №

Начален час

I „а“

104

18:00 ч.

 

I „б“

105

I „в“

106

I „г“

107

I „д“

108

V „а“

306

18:30 ч.

V „б“

302 дясно

V „в“

312

V „г“

201

V „д“

310

VI „а“

409

18:30 ч.

VI „б“

309

VI „в“

412

VI „г“

405

VI „д“

308

 

На 12.12.2023 г.

Паралелка

Стая №

Начален час

II „а“

207

18:30 ч.

II „б“

208

II „в“

209

II „г“

210

II „д“

211

III „б“

СТЕМ център

18:00 ч.

III „а“

304

18:30 ч.

III „в“

306

III „г“

307

III „д“

308

IV „а“

404

18:30 ч.

IV „б“

405

IV „в“

406

IV „г“

407

IV „д“

408

 

На 13.12.2023 г.

Паралелка

Стая №

Начален час

VII „а“

213

18:30 ч.

VII „б“

404

VII „в“

305

VII „г“

406

VII „д“

307