Разпределение по зали- Общински кръг на олимпиада по физика

9.1.2024 г. 8:52:27

Разпределение по зали на учениците, които

ще вземат участие в общински кръг на олимпиада по физика

на 14.01.2024 г.

 

СТАЯ № 201, Общински кръг на олимпиада по физика, 14.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

  1.  

Магдалена Пенчева Бояджиева

VII а

  1.  

Александра Станиславова Ставрева

VII а

  1.  

Румяна Богомилова Канъкова

VII б

  1.  

Александър Ивайлов Русев

VII б

  1.  

Теодор Колев Колев

VII в

  1.  

Северин Юриев Кавлаков

VII д