Разпределение по зали - общински кръг на олимпиадата по български език и литература на 20.01.24 г.

17.1.2024 г. 8:17:19

Разпределение по зали на учениците, които

ще вземат участие в общински кръг на олимпиадата по български език и литература

на 20.01.2024 г.

 

СТАЯ № 404, Общински кръг на олимпиада по БЕЛ, 20.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

 1.  

Александра Асенова Дачева

V а

 1.  

Владислав Станимиров Минков

V а

 1.  

Дария Василева Василева

V а

 1.  

Ивайла Цветанова Иванова

V а

 1.  

Янислава Христова Василева

V а

 1.  

Александра Мирославова Стефанова

V в

 1.  

Александър Георгиев Апостолов

V в

 1.  

Борис Георгиев Цветков

V в

 1.  

Виктор Иванов Иванов

V в

 1.  

Георги Недялков Калпакчиев

V в

 1.  

Диана Тодорова Тодорова

V в

 1.  

Калоян Цветомиров Игнатов

V в

 1.  

Патрик Станимиров Братоев

V в

 1.  

Яница Данаилова Стефанова

V в

 

 

СТАЯ № 405, Общински кръг на олимпиада по БЕЛ, 20.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

 1.  

Виктория Павлинова Костадинова

V б

 1.  

Габрина Веселинова Стоянова

V б

 1.  

Моника Диянова Русева

V б

 1.  

Аделина Викторова Василева

V г

 1.  

Биляна-Мари Катева Великова

V г

 1.  

Дария Радославова Ангелова

V г

 1.  

Денислав Динков Ненчев

V г

 1.  

Калина Добромирова Иванова

V г

 1.  

Калина Петрова Петрова

V г

 1.  

Красимир Свиленов Младенов

V г

 1.  

Магдалена Даниелова Митева

V г

 1.  

Полина Руменова Младенова

V г

 1.  

Сандра Стефанова Николова

V г

 1.  

Сияна Ангелова Йорданова

V г

 

 

 

СТАЯ № 406, Общински кръг на олимпиада по БЕЛ, 20.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

1.

Божидара Пламенова Минчева

V д

2.

Габриела Младенова Коларова

V д

3.

Гарсия Рейхан Кадиров

V д

4.

Дария Банкова Петрова

V д

5.

Иван Цонев Иванов

V д

6.

Кристина Рашкова Рашева

V д

7.

Кристияна Пламенова Христова

V д

8.

Михаел Бисеров Пенчев

V д

9.

Пламен Нейков Нейков

V д

10.

Пламена Цветанова Иванова

V д

11.

Сияна Пламенова Чангова

V д

12.

Христо Пламенов Коев

V д

 

 

 

СТАЯ № 407, Общински кръг на олимпиада по БЕЛ, 20.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

1.

Дария Георгиева Белчева

VI а

2.

Емануела Иванова Иванова

VI а

3.

Кристиана Спасова Даскалова

VI а

4.

Любена Калоянова Великова

VI а

5.

Анна Анатолиева Пеева

VI в

6.

Борис Детелинов Гогов

VI в

7.

Давид Маринов Стефанов

VI в

8.

 Ивайла Валентинова Ламбева

VI в

9.

Милен Ивов Дългичев

VI в

10.

Нели Димитрова Колева

VI в

11.

Никол Светославова Котларова

VI в

12.

Павел Тодоров Герев

VI в

13.

Филип Йорданов Мошев

VI в

14.

Христо Ивайлов Иванов

VI в

 

 

 

СТАЯ № 408, Общински кръг на олимпиада по БЕЛ, 20.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

1.

Виктор Станимиров Стоянов

VI б

2.

Димитър Николаев Неделчев

VI б

3.

Денислав Георгиев Райнов

VI г

4.

Елия Симеонова Христова

VI г

5.

Ива Мяо Йен

VI г

6.

Павлета Светлозарова Мицова

VI г

7.

Стефан Георгиев Владимиров

VI г

8.

Кристияна Пламенова Няголова

VI д

9.

Магдалена Калинова Динева

VI д

10.

Никола Ивов Тотев

VI д

11.

Пресияна Чудомирова Пенева

VI д

 

 

 

СТАЯ № 201, Общински кръг на олимпиада по БЕЛ, 20.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

1.

Александра Станиславова Ставрева

VII а

2.

Виктория Ивайлова Цанева

VII а

3.

Магдалена Пенчева Бояджиева

VII а

4.

Христо Христов Василев

VII а

5.

Айя Чудомирова Драгнева

VII б

6.

Миа Станева

VII б

7.

Моника Росенова Пенчева

VII б

8.

Никол Илиянова Колева

VII б

9.

Никол Кирилова Вълчева

VII б

10.

Румяна Богомилова Канъкова

VII б

11.

София Радославова Радева

VII б

12.

Александра Николаева Александрова

VII в

13.

Данаил Иванов Боев

VII в

14.

Йоан Димитров Симеонов

VII в

15.

Теодор Колев Колев

VII в

16.

Алессиа Асенова Русева

VII г

17.

Божидар Георгиев Георгиев

VII г

18.

Йоанна Кременова Мошева

VII г

19.

Калоян Ивайло Станчев

VII г

20.

Мартина Мариянова  Минчева

VII г

21.

Никол Петкова Димитрова

VII г

22.

Вихра Христова Русева

VII д

23.

Зорница Евгениева Тотева

VII д

24.

Самуил Станимиров Гецов

VII д

25.

Ясен Стоянов Михайлов

VII д