Виктор Стоянов от VIб клас завоюва първо място на турнир по математика и природни науки

23.5.2024 г. 19:15:22

Виктор Стоянов от VIб клас при ОУ „Бачо Киро“ завоюва първо място на V турнир по математика и природни науки Science Me Up`2024 във възрастта V – VІІ клас. Виктор беше допуснат до участие във финалния етап на състезанието, преодолявайки конкуренция от над 600 участници от цялата страна. Наградата на Виктор Стоянов беше връчена от проф. дфзн Георги Райновски – декан на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Виктор Стоянов получава пълна стипендия за обучение в летните школи на Университет за деца, област физика.
Турнирът Science Me Up се състои от три кръга. Всеки етап от състезанието учениците преодоляваха като решаваха определен брой задачи и се явяваха на устна защита пред комисия. На финалния етап учениците трябваше да покажат знания, нестандартни решения на творчески задачи и да защитят научен казус. В експериментална част от финалния етап изпълняваха практико-приложни задачи в научните лаборатории на СУ „Климент Охридски“. В своя казус Виктор трябваше да формулира хипотеза, на база знания и откритията, направени до 1910 година, потвърждаваща или опровергаваща теорията за континенталния дрейф чрез термодинамични и механични процеси. При представянето си Виктор се открои с умения за провеждане на научен експеримент, анализиране на данни и тяхното представяне.
Турнирът по математика и природни науки Sience Me Up`2024 се организира от Университет за деца в партньорство с факултетите по природни науки и математика на Софийски университет. Подготовката на Виктор за участие в турнира се ръководеше от Руска Христова.