Достойно представяне на наши ученици в конкурса" Моето училище- моят свят"

14.6.2024 г. 10:45:42

Трето място в раздел проза от конкурса „Моето училище – моят свят“ спечели Матей Гецов от ІІІд клас, за което беше удостоен с награда и грамота. За достойното си представяне в конкурса бяха отличени и още осем ученици от начален и прогимназиален етап в нашето училище. Това са: Максим Енев (ІІІд клас), Яна Стефанова, Тонислава Саватова, Десислава Димитрова (VІб клас), Елия Христова, Никол Чукарова (VІг клас), Христина Милева, Денислав Джуров (VІд клас). Ученическият конкурс „Моето училище – моят свят“ се провежда за ученици от I до VII клас в три раздела – „Литература“, „Изобразително изкуство“, „Презентация“. Той се организира от РУО – Монтана и ІІОУ „К. Фотинов“, гр. Лом.