Проект: „Игрите на открито за подобряване на комуникативните умения на децата“ 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/topgamesproject/

 

ОПИС
НА ПАПКИТЕ СЪС СНИМКОВ МАТЕРИАЛ
ПРОЕКТ „Traditional Openair Games To Improve Children’s Skills” TOPGAMES СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
 
1 Протокол от педагогическия съвет за сформиране на екип от учители. 
2 Електронна презентация, предоставяща информация за България като партньор по проекта, качена в сайта. 
3 Първа част на дигитален речник.
4 Образователна игра на аткрито „Ние знаем как да бъдем здрави“. 
5 Популяризиране на проекта сред учители от СОУ „Христо Ботев“, с. Горна Малина 
6 Българските предложения за лого на проекта. 
7 Керамични плочки с теми по проекта. 
8 Електронна презентация за първата партньорска среща в Турция. 
9 Партньорска среща в Турция. 
10 Популяризиране на проекта след партньорската среща в Турция в.“ Янтра днес“. 
11 Въпросници за ученици, учители и родители за начална оценка на проекта. 
12 Въпросници за учениците - проучване на предложения за  за най-популярните игри. 
13 Училищна изложба, представяща деня на Турция. Календар за 2014 г.
14 Популяризиране на проекта- информация в училищния сайт за партньорска среща в Турция. 
15 Поздравителни коледни картички за партньорите. 
16 Книжно тяло за българските 5 игри. 
17 Дипляни за игрите на открито „Нашите две топ игри“. 
18 Снимки от провеждането на три игри на открито. 
19 Електронна презентация-обобщение на резултатите от начална оценка на проекта.
20 Електронна презентация за петте игри на открито. Презентация за свободното време – обобщение. 
21 Партньорска среща в Италия.
22 Популяризиране на проекта на педагогически съвет сред учителския колектив- електронна презентация за партньорска среща в Италия. 
23 Ден на Италия с музикални междучасия. 
24 Ден на Италия - фотоизложба.
25 Популяризиране на проекта- статии във вестниците „Янтра днес“ и „Борба“ за партньорската среща в Италия. 
26 Изработване на мартеници за поздрав на партньорите. Открит урок за Италия.
27 Две електронни презентации, представящи дейностите в училище преди партньорска среща в Испания. 
28 Партньорска среща в Испания. 
29 Популяризиране на проекта след партньорска среща в  Испания. 
30 Ден на Испания - училищна изложба. 
31 Две латвийски и една полска игра. 
32 Ден на Испания с музикални междучасия. 
33 Ден на Испания - филм за Барселона и пъзели. 
34 Ден на Испания - викторина и приготвяне на тортиля. 
35 Ден на Испания - разучаване на испанска песен. 
36 Популяризиране на проекта: Запознаване на учителския  колектив на педагогически съвет с образователната система в Испания. 
37 Две електронни презентации:  Едната, представяща дейностите в училище преди партньорската среща в Латвия и другата представяща две латвийски и една полска игри.
38 Мобилност в Латвия. 
39 Ден на Латвия: Обсъждане с ученици и снимки от партньорската среща. 
40 Ден на Латвия- постер. 
41 Ден на Латвия- пластично тяло стил Ротко. Изработване на пъзели.
42 Популяризиране на проекта-статии във вестниците за партньорска среща в Латвия. 
43 Ден на Латвия- училищна изложба. 
44 Ден на Латвия- рисунки стил Ротко. 
45 Ел. презентация за дейностите в училище преди партньорската среща в Румъния. 
46 Мобилност в Румъния.
47 Популяризиране на проекта- статии във местната преса за партньорската среща в Румъния. 
48 Летни дейности с учениците- лагер в гр. Троян. 
49 Летни дейности с учениците -„Лятото на Бачокировци“ в международен лагер Бригантина. 
50 Летни дейности с учениците - туристически походи в Родопа планина „Слънце в раницата“.  
51 Ел. презентация „Летни игри на открито“. 
52 Ден на Румъния - постер за Румъния. 
53 Ден на Румъния с ученици за традиции, географски и исторически забележителности на страната партньор. 
54 Популяризиране на проекта пред училищната общност –електронна презентация за партньорската среща в Румъния. 
55 Междинна оценка на проекта - обобщено есе на всички партньори по проекта.
56 Програма за партньорската среща в България, електронна презентация за Румъния. 
57 Ретроспективна изложба в актовата зала за проведените партньорски срещи и дейности. Грамоти за първенците в спортните игри. 
58 Партньорска среща в България: 1. Спортни игри на открито в двора на училището и местността Ксилифор; 2. Работни срещи на екипа: 3. Среща в община Велико Търново; 4. Културна програма; 5. Раздаване на сертификати; 6.Анкети – оценка качеството на партньорска среща в България. 7.Рекламни материали за популяризиране.
59 Доклад от партньорската среща в България. 
60 Популяризиране на проекта - статии и интервюта в местната преса. 
61 Рисунки на тема „Детски игри на открито“ за общ календар на проекта.
62 Речников материал  за  втора част на дигиталния речник на проекта. 
63 Коледни картички - поздрав за партньорите. 
64 Провеждане на игри на открито – снимки и електронни презентация за игрите на открито.
65 Изложба с детски рисунки на тема „Игри на открито“. 
66 Коледни благотворителни концерти. 
67 Партньорска среща в Гърция.  
68 Популяризиране на проекта- статия във вестник „Янтра днес“ за партньорската среща в Гърция. 
69 Ден на Гърция-приготвяне на гръцки ястия.  
70 Популяризиране на проекта- електронна  презентация за образователната система и мобилността в Гърция. 
71 Ден на Гърция- гръцко хоро и сиртаки. Поема на гръцки език 
72 Училищна изложба със снимки от партньорската среща в Гърция. 
73 Ден на Гърция- бинарен урок. 
74 Ден на Гърция- провеждане на игри, видяни в Гърция. 
75 Поздравителни Великденски картички. 
76 Електронен вариант за книжно тяло „Нашите любими пет игри“.
77 Видеоклип за проведена с родители и ученици игра на открито “Прескочи кобила“. 
78 Партньорска среща в Унгария. 
79 Популяризиране на проекта- статии в местната преса и Ел. презентация за представяне на мобилността в Унгария пред учителския колектив. 
80 Въпросници за финална оценка на проекта.Ел. презентация-обобщение на резултатите от финалната оценка на проекта. 
81 Интернационален ден посветен на игрите на открито - клип и изложба постери.
82 Ден на унгарската и полската кухни- три филма. 
83 Скайп  срещи с партньорите от Полша и Латвия. 
84 Филм за деня на Полша-полска приказка и полонез. Посещение в полски център във ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“, катедра лингвистика.
85 Ден на Унгария - изпълнение на унгарска песен. Представяне на Унгария пред учениците на 4 в и 7 в класове.
86 Мобилност в Полша. 
87 Популяризиране на проекта- електронна  презентация за полската образователна система и мобилността в Полша представена на училищната общност на педагогически съвет. 
88 Популяризиране на проекта в местната преса след приключване на последната партньорска среща в Полша. 
 
 
 

Проект секторна програма Коменски
Проект: Europe votes for safe and tolerant school.

1. Презентация за визитата в Литва.
2. Ден на езиците.
3. Начална оценка на проекта-попълнени бланки.
4. Направи добро и то ще ти се върне- рисунки и приказки.
5. Изработване постери дърво на доброто.
6. Изложба с продукти на проекта.
7. Рисунки и композиции на тема Доброто и Злото-Н.Дончева.
8. Лого на проекта.
9. Постер мишена на алтернативите.
10. Край на филма Класът-варианти.
11. изложба с продукти от проекта актова зала.
12. Презентация за визитата в България.
13. Поздравителни картички за партньорите- Коледа.
14. Програма за визитата в България.
15. Тениски и календари.
16. Уъркшоп с учениците по време на визитата в България.
17. Лого на проекта.
18. Доклад от партньорската среща в България.
19. Коледен концерт 2010.
20. Коледен базар 2010.
21. Електронна презентация-първоначална оценка на проекта обобщение.
22. Есета.
23. Приказки-Предай доброто по-нататък.
24. Рисунки- Предай доброто по-нататък.
25. Книжка Предай доброто по-пататък.
26. Изработване на мартеници.
27. Пролетен концерт.
28. Изложба с продукти по проекта.
29. Великденски поздравителни картички.
30. Ел. презентация дейности декември 2010-март 201.
31. Най-талантливи хора в училищната общност.
32. Рисунки йероглифи и студенти по японистика.
33. Постерна изложба йероглифи.
34. Засаждане на дръвче.
35. План за летните дейности на учениците.
36. Икебани и предмети от прир м-ли.
37. Рисунки и работа с природни материали.
38. Лендарт.
39. Фотоконкурс.
40. Изложба летни дейности.
41. CDс презентация за Гърция.
42. Попълнени бланки за междинна оценка на проекта.
43. Рисунки историята на моята родна страна.
44. Емотикони и календар.
45. Въпросник Познаваш ли културата и историята на страните партньори.
46. Електронна презентация-Междинна оценка на проекта.
47. Коледни картички 2011 за партньорите.
48. Електронна презентация за дейностите в периода октомври-ноември 2011.
49. Коледен Концерт 2011.
50. Коледен базар.
51. Електронна презентация- Изследване на агресията между връстници в училище януари 2012 в сравнение с резултатите от 2010.
52. Българската част на дигитален речник.
53. Списък с въпроси на тема Фестивали.
54. Видеозапис на немска песен.
55. Списък с отговорите на 35 въпроса.
56. CD за визитата в Турция Януари-Март 2012.
57. Снимки за дигиталния албум на проекта.
58. Електронна презентация-Добри практики за справяне с агресията.
59. Диалог на турски език.
60. Крайна оценка-Попълнени бланки.
61. Електронна презентация-обобщение на резултатите за финална оценка на проекта.
62. Финален продукт Дигитален речник.
63. Анкети след приключване дейностите по проекта.
64. Гледане на филма Класът.
65. Регулярна информация на педагогическия екип и общественосттаза проекта.
66. Среща с психолози.
67. Среща с родителите.
68. Спортът срещу насилието май 2011.
69. Семинар за популяризиране дейностите по проекта-декември 2011.
70. Спорт-летни дейности с учениците Албена.
71. Статии във вестници за проекта.
72. Среща с Любомира Попова Партн. среща в България.
73. Заключителен семинар за разпространение на резултатите на проекта.