Бланка - Молба - отсъствия Изтегли

СПРАВОЧНИК

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в  І- ІV клас
за учебната 2016/2017 г.

втори учебен срок

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1 а В. Колева четвъртък 11.20 - 11.55 104
1 б Е. Витанов четвъртък 11.20 - 11.55 105
1 в Д. Чоканова четвъртък 11.20 - 11.55 106
1 г С. Стоянова четвъртък 11.20 - 11.55 107
Н.Янкова четвъртък 11.20 - 11.55 108
1 е Д. Декова четвъртък 11.20 - 11.55 211
2 а Д.Сутрова сряда 12.30 - 13.05 207
2 б И. Дончева сряда 12.30 - 13.05 208
2 в В. Найденова сряда 12.30 - 13.05 209
2 г М. Станева сряда 12.30 - 13.05 210
2 д А. Николова сряда 12.30 - 13.05 309
2 е Г. Василев сряда 12.30 - 13.05 304
3 а П. Моллова вторник 17.40 - 18.20 305
3 б Д. Маринова вторник 17.40 - 18.20 306
3 в И. Стефанова вторник 12.30 - 13.10 307
3 г С.Тонкова вторник 17.40 - 18.20 308
3 д И. Мешеков вторник 17.40 - 18.20 404
4 а П. Трендафилова вторник 17.40 - 18.20 405
4 б Д. Стефанова вторник 17.40 - 18.20 406
4 в С. Симеонова вторник 17.40 - 18.20 407
4 г Т. Кирилова вторник 17.40 - 18.20 408
4 д Г. Илчева вторник 17.40 - 18.20 409
         
         

       Забележка: В дните, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час, ДКРУ или консултация от обратната смяна, за часа ДКРУ може да се ползват : актова зала, библиотечно- информационен център, а за среща с родители- и учителската стая. 


 

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в V-VІІ клас

2016/2017 учебна година

за периода 30.01.2017 г. - 15.06.2017 г.


клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
5 а  Т. Димитрова вторник 12.30 - 13.10 408
5 б  К. Генова понеделник 13.10 - 13.50 учит.стая
5 в  Н. Дончева вторник 12.30 - 13.10 412
5 г М. Чешмеджиева вторник 12.30 - 13.10 учит. стая
 5 д И. Янкова четвъртък 12.30 - 13.10 учит. стая
5 е Н. Йорданова вторник 13.15 - 13.55 учит. стая
6 а Р. Христова вторник 12.30 - 13.10 213
6 б К. Стойчева четвъртък 12.30 - 13.10 406
6 в Д. Пенкова понеделник 13.20 - 14.00 учит. стая
6 г В. Михайлова вторник 12.30 - 13.10 209
6 д А. Димитрова вторник 12.30 - 13.10 404
6 е И. Гайдарова вторник 12.30 - 13.10 307
7 а М. Бахчеванова понеделник 13.10 - 13.50 учит. стая
7 б Т. Иванов сряда 13.50 - 14.30 учит. стая
7 в Т. Попова вторник 12.30 - 1310 407
7 г Р. Събева сряда 12.30 - 13.10 учит. стая
7 д М. Кокаланова сряда 12.30 - 13.10 101
7 е Б. Христова вторник 12.30 - 13.10 учит. стая

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

V- VII клас

учебна 2016/2017г.

II учебен срок

     

           

  учител ден час кабинет  
1 Вл. Николов сряда 12.30 - 13.10 204  
2 Д. Иванова четвъртък 12.30 - 13.10 210  
3 М.Бахчеванова сряда 12.30 - 13.10 307  
4 Р.Събева понеделник 13.10 - 13.50 библиотека  
5 М. Чешмеджиева петък 12.25 - 13.05 210  
6 В. Михайлова четвъртък 12.20 - 13.00 307  
7 Р. Христова петък 12.30 - 13.10 213  
8 А. Димитрова петък 12.30 - 13.10 404  
9 Г. Божкова вторник 12.30 - 13.10 307  
10 И. Гайдарова петък 18.10 - 18.50 307  
11 М. Кокаланова понеделник 13.10 - 13.50 101  
12 Д. Пенкова четвъртък 12.30 - 13.10 306  
13 Т. Иванов вторник 12.30 - 13.10 409  
14 Сл. Вълчева понеделник 13.10 - 13.50 302 л.  
15 К. Генова вторник 12.30 - 13.10 309  
16 Б. Христова понеделник 13.15 - 13.55 312  
17 Ел. Чергиланова вторник 12.30 - 13.10 208  
18 К.Стойчева сряда 12.30 - 13.10 406  
19 Н. Йорданова вторник 12.30 - 13.10 405  
20 А. Костадинова петък 13.10 - 13.50 302 д.  
21 И. Янкова петък 12.30 - 13.10 305  
22 Т. Попова петък 12.30 - 13.10 407  
23 Ю. Адамова сряда 12.30 - 13.10 404  
24 М. Тинчева петък 12.30 - 13.10 114  
25 М. Делиева петък 12.30 - 13.10 Салон ФВС  
26 И. Иванов сряда 15.30 - 16.10 Салон ФВС  
27 Н. Дончева сряда 12.30 - 13.10 412  
27 В. Стоилова петък 12.30 - 13.10 405  
27 Т. Димитрова сряда 12.30 - 13.10 408  
27 Н.Тодоров понеделник 12.30 - 13.10 101  

 

 

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

I- IV клас

учебна 2016/2017г.

II учебен срок

     

           

  учител ден час кабинет  
1 а В.Колева вторник 11.20 - 11.55 104  
1 б Е. Витанов вторник 11.20 - 11.55 105  
1 в Д. Чоканова петък 11.20 - 11.55 106  
1 г С.Стоянова четвъртък 11.20 - 11.55 107  
1 д Н.Янкова четвъртък 11.20 - 11.55 108  
1 е Д.Декова вторник 11.20 - 11.55 211  
2 а Д. Сутрова вторник 12.30 - 13.05 207  
2 б И.Дончева четвъртък 13.30 - 13.05 208  
2 в В. Найденова четвъртък 12.30 - 13.05 209  
2 г М.Станева вторник 12.30 - 13.05 210  
2 д А. Николова вторник 12.30 - 13.05 304  
2 е Г. Василев четвъртък 12.30 - 13.05 305  
3 а П. Моллова сряда 17.40- 18.20 306  
3 б Д.Маринова сряда 17.40 - 18.20 307  
3 в И.Стефанова сряда 12.30 - 13.10 410  
3 г С.Тонкова четвъртък 17.40 - 18.20 309  
3 д И. Мешеков сряда 17.40 - 18.20 404  
4 а П. Трендафилова сряда 17.40 - 18.20 405  
4 б Д. Стефанова петък 12.30 - 13.10 406  
4 в С. Симеонова петък 17.40 - 18.20 407  
4 г Т.Кирилова четвъртък 12.30 - 13.10 408  
4 д Г. Илчева четвъртък 12.30 - 13.10 409  
АЕ С. Недева четвъртък 12.30 - 13.10 412  
АЕ И. Пенчева понеделник 12.30 - 13.10 310  
АЕ К. Геновска сряда 12.30 - 13.10 302 ляво  
ИИ М. Велчева сряда 17.40 - 18.20 406  
           

 

Дневна организация на подготвителните групи

Учебна 2016/2017 година

 

 

                           Първа смяна

час Основни и допълнителни форми
7.30 - 8.30 Прием и дейности по избор
8.30 - 8.45 Утринна гимнастика
8.45 - 9.00 Подготовка за закуска
9.00 - 9.20 Закуска
9.30 - 11.00/11.30/ Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
11.00/11.30/- 12.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
12.00 - 12.30 Изпращане на децата
12.30 - 13.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден
Втора смяна  
12.30 - 13.00 Подготовка за работа
13.00 - 13.30 Прием и дейности по избор
13.30 - 14.00 Споделяне, организационни игри, подготовка за работа
14.00 - 15.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
15.30 - 15.40 Подготовка за закуска
15.40- 16.00 Закуска
16.00 - 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 - 17.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
16.00 - 16.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден