СПРАВОЧНИК

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в  І- ІV клас
за учебната 2020/2021 г.

за периода-04.02.2021- 30.06.2021г.

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1 а В. Колева понеделник 12.00 - 12.35ч.  онлайн
1 б Е. Витанов понеделник 12.00 - 12.35ч. онлайн
1 в Д. Чоканова понеделник 12.00 - 12.35ч. онлайн
1 г С. Стоянова понеделник 12.00 - 12.35ч. онлайн
1 д Н.Янкова понеделник 12.00 - 12.35ч. онлайн
2 а Д.Сутрова четвъртък 16.40 - 17.15ч. онлайн
2 б Кр. Кирчева четвъртък 16.40 - 17.15ч. онлайн
2 в П. Димитрова четвъртък 16.40 - 17.15ч. онлайн
2 г М. Станева четвъртък 16.40 - 17.15ч. онлайн
2 д А. Николова четвъртък 16.40 - 17.15ч. онлайн
3 а Н.Дончева вторник 18.30 - 19.10ч. онлайн
3 б Д. Маринова вторник 18.30 - 19.10ч. онлайн
3 в И. Стефанова сряда 18.30 - 19.10ч. онлайн
3 г С.Тонкова вторник 18.30 - 19.10ч. онлайн
3 д И. Мешеков четвъртък 17.40 - 18.20ч. онлайн
4 а П. Трендафилова сряда 12.30 - 13.10ч.  онлайн
4 б М.Велчева вторник 17.40 - 18.20ч.  онлайн
4 в С. Симеонова четвъртък 17.40 - 18.20ч.  онлайн
4 г Т. Кирилова четвъртък 17.40 - 18.20ч.  онлайн
4 д Г. Илчева вторник 12.30 - 13.10ч.  онлайн
         
ПГ" А" В. Петкова четвъртък 17.30 - 18.00ч. 102
ПГ" Б" В. Костуркова четвъртък 12.20 -12.50ч. 102

     

 

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в V-VІІ клас

2020/2021 учебна година

за периода- 12.04.2021- 30.06.2021г.

 

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
5 а Иринка Янкова четвъртък 12.30 - 13.10ч. онлайн
5 б Георги Василев сряда 12.30 - 13.10ч. онлайн
5 в Таня Попова вторник 17.00 - 17.40ч. онлайн
5 г Габриела Иванова четвъртък 14.10 - 14.50ч. онлайн
5 д Боряна Христова сряда 12.30 - 13.10ч. онлайн
5 е Ирена Белчева сряда 18.00 - 18.40ч. онлайн
6 а  М. Чешмеджиева вторник 12.30 - 13.10ч. онлайн
6 б  Т. Анчева четвъртък 12.30 - 13.10ч. онлайн
6 в  Д. Пенкова понеделник 18.00 - 18.40ч. онлайн
6  г Сл. Вълчева четвъртък 12.30 - 13.10ч. онлайн
6 д Н. Йорданова сряда 12.30 - 13.10ч. онлайн
6 е Ед. Кендерян вторник 12.30 - 13.10ч. онлайн
7 а Р. Христова сряда 12.30 - 13.10ч. онлайн
7 б А. Димитрова четвъртък 12.30 - 13.10ч. онлайн
7 в В. Михайлова понеделник 13.20 - 14.00ч. онлайн
7 г К. Стойчева вторник 13.30 - 14.10ч. онлайн
7 д А. Миланов вторник 13.30 - 14.10ч. онлайн
         
         

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

V- VII клас

учебна 2020/2021г.

 

   за периода 12.04.2021- 30.06.2021г.

           

  учител ден час кабинет  
1 Вл. Николов понеделник 12.30-13.10ч. 201  
2 Ел. Чергиланова сряда 12.30-13.10ч. 205  
3 Н.Тодоров четъртък 12.30-13.10ч. 101 ляво  
4 Г. Божкова четвъртък 12.30-13.10ч. 302 л.  
5 Д. Пенкова понеделник 13.15- 13.55ч. 312  
6 И. Гайдарова сряда 12.30- 13.10ч. 304  
7 Т. Попова вторник 12.30- 13.10ч. 305  
8 И. Белчева вторник 12.30-13.10ч. 302л.  
9 П. Димитров петък 13.10- 14.10ч. малък салон   
10 Р. Христова понеделник 13.20-14.00ч. 213  
11  А. Димитрова вторник 12.30- 13.10ч. 405  
12 В. Михайлова  сряда 12.30-13.10ч. 406  
13 К.Стойчева четвъртък 13.30-14.10ч. 402  
14 А. Миланов четвъртък 13.30- 14.10ч. малък салон  
15 Габриела Иванова вторник 13.20- 14.00ч. 302 дясно  
16 М. Кокаланова петък 12.30-13.10ч. 101 дясно  
17 Ю. Адамова петък 12.30- 13.10ч. 404  
18 Б. Христова вторник 12.30-13.10ч. 307  
19 Т. Анчева вторник 12.30-13.10ч. 408  
20 Сл. Вълчева вторник 12.30- 13.10ч. 409  
21 Ед. Кендерян сряда 12.30- 13.10ч. 412  
22 М. Чешмеджиева сряда 12.30-13.10ч. 309  
23 И. Янкова сряда 12.30- 13.10ч. 305  
24 Н. Йорданова вторник 12.30-13.10ч. 410  
25 Р. Събева сряда 12.30- 13.10ч. 405  
26 Г. Василев петък 12.30-13.10ч. 402  
27 Габриела Иванова вторник 12.30- 13.10ч. 308  
28 Ил. Илиев четвъртък 12.30- 13.10ч. 304  
           
           

 

 

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

I- IV клас

учебна 2020/2021г.

за периода 04.02.2021- 30.06.2021г.

     

           

  учител ден час кабинет  
1 а В.Колева четвъртък 11.20- 11.55ч. 104  
1 б Е. Витанов петък 11.20- 11.55ч. 105  
1 в Д. Чоканова сряда 11.20- 11.55ч. 106  
1 г С.Стоянова петък 12.00- 12.35ч. 107  
1 д Н.Янкова петък 11.20- 11.55ч. 108  
2 а Д.Сутрова сряда 12.30- 13.05ч. 207  
2 б Кр. Стоянова четвъртък 12.30- 13.05ч. 208  
2 в П. Димитрова понеделник 12.30- 13.05ч. 301  
2 г М. Станева понеделник 12.30- 13.05ч. 210  
2 д А. Николова сряда 12.30- 13.05ч. 211  
3 а Н. Дончева четвъртък 17.40- 18.20ч. 304  
3 б Д.Маринова четвъртък 17.40- 18.20ч. 305  
3 в И.Стефанова четвъртък 17.40- 18.20ч. 306  
3 г С.Тонкова четвъртък 17.40- 18.20ч. 307  
3 д И. Мешеков петък 17.40- 18.20ч. 308  
4 а П. Трендафилова четвъртък 12.30- 13.10ч. 402  
4 б М.Велчева петък 17.40- 18.20ч. 405  
4 в С. Симеонова петък 17.40- 18.20ч. 406  
4 г Т.Кирилова петък 17.40- 18.20ч. 407  
4 д Г. Илчева четвъртък 17.40- 18.20ч. 408  
           
АЕ С. Недева четвъртък 12.30- 13.10ч. 302 л.  
АЕ И. Пенчева сряда 12.40- 13.05ч. 303  
АЕ К. Геновска петък 12.05- 12.45ч. 302  
ИИ В. Найденова сряда 12.30- 13.10ч 205  
ИИ Е. Чергеланова вторник 12.30- 13.10ч 205  
ФВС М. Василев вторник 12.30- 13.10ч. салон ФВС  

 

Дневна организация на подготвителните групи

Учебна 2020/2021 година

 

 

                           Първа смяна

час Основни и допълнителни форми
7.30 - 8.30 Прием и дейности по избор
8.30 - 8.45 Утринна гимнастика
8.45 - 9.00 Подготовка за закуска
9.00 - 9.20 Закуска
9.30 - 11.00/11.30/ Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
11.00/11.30/- 12.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
12.00 - 12.30 Изпращане на децата
12.30 - 13.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден
Втора смяна  
12.30 - 13.00 Подготовка за работа
13.00 - 13.30 Прием и дейности по избор
13.30 - 14.00 Споделяне, организационни игри, подготовка за работа
14.00 - 15.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
15.30 - 15.40 Подготовка за закуска
15.40- 16.00 Закуска
16.00 - 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 - 17.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
17.30 - 18.00 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден

 

 

 

 

 

 

График за дежурството на главните учители

2020/2021 учебна година
 

 

име ден от седмицата      
1 Стефка Стоянова-  главен учител начален етап  
2 Ирена Пенчева -главен учител начален етап  
3 Антоанета Димитрова- главен учител прогимназиален етап  
4 Венета Михайлова- главен учител прогимназиален етап  

 

Г    Р    А    Ф     И    К

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТ УЧИТЕЛИТЕ В ГЦОУД И ПИГ

2020/2021 учебна година

първи учебен срок

ЦОУД учител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1ГЦОУД  1 Яна Данова сряда 17.30-18.10ч. онлайн
1 ГЦОУД 2 Кристина Денчева сряда 17.30-18.10ч. онлайн
1 ГЦОУД 3 Игор Христов сряда 17.30-18.10ч. онлайн
1 ГЦОУД 4 Кремена Стоянова сряда 17.30-18.10ч. онлайн
2 ГЦОУД 1 Габриела Николова сряда 7.30-8.10ч. онлайн
2 ГЦОУД 2 Александрина Христова сряда 7.30-8.10ч. онлайн
2 ГЦОУД 3 Милена Илиева сряда 7.30-8.10ч. онлайн
2 ГЦОУД 4 Петя Йорданова сряда 7.30-8.10ч. онлайн
3 ГЦОУД 1 Цветелина Трифонова сряда 7.30-8.10ч. онлайн
3 ГЦОУД 2 Милена Димитрова сряда 7.30-8.10ч. онлайн
3 ГЦОУД 3 Боряна Данчева сряда 7.30-8.10ч. онлайн
3 ГЦОУД 4 Габриела Начева сряда 7.30-8.10ч. онлайн
4 ГЦОУД 1 Ружа Стефанова сряда 7.30-8.10ч. онлайн
4 ГЦОУД 2 Десислава Кирилова сряда 7.30-8.10ч. онлайн
4 ГЦОУД  3 Диана Стефанова сряда 7.30-8.10ч. онлайн