СПРАВОЧНИК

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в  І- ІV клас
за учебната 2022/2023 г.

за периода- 06.02.2023 г.- 15.06.2023 г.

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1 а Милена Димитрова вторник 11.40 - 12.15ч.  104
1 б Петя Йорданова вторник 11.40 - 12.15ч. 105
1 в Ивелина Стефанова вторник 11.40 - 12.15ч. 106
1 г Светлана Тонкова вторник 11.40 - 12.15ч. 107
1 д Яна Данова вторник 11.40 - 12.15ч. 108
2 а Поля Трендафилова петък 16.55 - 17.30ч. 207
2 б Мила Велчева вторник 17.35 - 18.10ч. 208
2 в Светлана Симеонова петък 16.55 - 17.30ч. 209
2 г Десислава Кирилова петък 16.55 - 17.30ч. 210
2 д Галина Илчева петък 16.55 - 17.30ч. 211
3 а Ваня Колева понеделник 18.20 - 19.00ч. 110 л.
3 б Веселина Дойнова понеделник 18.20 - 19.00ч. 110 д.
3 в Диана Чоканова понеделник 18.20 - 19.00ч. 111
3 г Стефка Стоянова понеделник 18.20 - 19.00ч. 113 л.
3 д Николина Янкова понеделник 18.20 - 19.00ч. 113 д.
4 а Галя Лицова четвъртък 17.40 - 18.20ч.  404
4 б Александрина Христова вторник 12.30 - 13.10ч.  405
4 в Петя Димитрова вторник 12.30 - 13.10ч.  301
4 г Цветелина Трифонова четвъртък 17.40- 18.20ч.  407
4 д Антоанета Николова сряда 12.30 - 13.10ч.  408
         
ПГ" А" В. Петкова четвъртък 17.30 - 18.00ч. 102
ПГ" Б" В. Костуркова четвъртък 12.20 -12.50ч. 102

     

 

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в V-VІІ клас

2022/2023 учебна година

за периода- 06.02.2023 г.-30.06.2023 г.

 

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
5 а Андон Иванов петък 12.30 - 13.10ч. 408
5 б М. Чешмеджиева вторник 12.30 - 13.10ч. 309
5 в Ед. Кендерян вторник 13.10 - 13.50ч. 412
5 г Н. Йорданова сряда 13.20 - 14.00ч. 410
5 д Петко Стефанов понеделник 13.30 - 14.10ч. малък физ. салон 
         
6 а  Р. Христова сряда 12.30 - 13.10ч. 213
6 б  А. Димитрова вторник 13.10 - 13.50ч. 403
6 в  В. Михайлова понеделник 13.20 - 14.00ч. 301
6  г К. Стойчева сряда 13.20 - 14.00ч. 303
6 д А. Миланов сряда 13.30 - 14.10ч. малък физ. салон
         
7 а Иринка Янкова сряда 13.10 - 13.50ч. 303
7 б Георги Василев вторник 12.25 - 13.05ч. 402
7 в Таня Попова вторник 13.10 - 13.50ч. 402
7 г Габриела Иванова понеделник 13.10 - 13.50ч. 302 д.
7 д Боряна Христова вторник 13.10 - 13.50ч. 312
7 е Илиян Илиев сряда 13.10- 13.50 ч. 201
         

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

V- VII клас

учебна 2022/2023г.

 

   за периода 06.02.2023 г.- 30.06.2023 г.

           

  учител ден час кабинет  
1 Вл. Николов понеделник 13.10-13.50ч. 201  
2 Ел. Чергиланова сряда 13.10-13.50ч. 312  
3 Н.Тодоров понеделник 13.10-13.50ч. 101 ляво  
4 Игор Христов вторник 13.10-13.50ч. 101 ляво  
5 М. Кокаланова петък 12.30- 13.10ч. 412  
6 Г. Божкова вторник 12.30- 13.10ч. 308  
7 Д. Пенкова вторник 12.30- 13.10ч. 306  
8 И. Гайдарова петък 12.30-13.10ч. 307  
9 М. Чешмеджиева сряда 12.40- 13.30ч. 309   
10 В. Михайлова  вторник 12.30-13.10ч. 305  
11 Г. Иванова  петък 12.30- 13.10ч. 310  
12 Андон Иванов вторник 12.30-13.10ч. 408  
13 Ил. Илиев четвъртък 12.30-13.10ч. 201  
14 Т. Попова понеделник 13.10- 13.50ч. библиотека  
15 Р. Христова понеделник 13.20- 14.00ч. 213  
16 А. Димитрова четвъртък 12.30-13.10ч. 404  
17 Б. Христова понеделник 13.10- 13.50ч. 312  
18 К.Стойчева четвъртък 13.10-13.50ч. 303  
19 Н. Йорданова четвъртък 12.30-13.10ч. 405  
20 Сл. Вълчева петък 12.30- 13.10ч. 302  
21 И. Янкова петък 12.30- 13.10ч. 304  
22 Х. Ахмедова вторник 12.30-13.10ч. 302  
23 Р. Събева четвъртък 13.10- 13.50ч. 402  
24 Ед. Кендерян четвъртък 12.30-13.10ч. 412  
25 Г. Василев четвъртък 13.10- 13.50ч. 402  
26 Ю. Адамова понеделник 13.10-13.50ч. 402  
27 А. Миланов вторник 13.30-14.10ч. малък салон  
28 П. Димитров петък 13.30- 14.10ч. малък салон  
           
           

 

 

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

I- IV клас

учебна 2021/2022г.

за периода 06.02.2023 г.- 15.06.2023 г.

     

           

  учител ден час кабинет  
1 а М. Димитрова петък 12.20- 12.55ч. 104  
1 б П. Йорданова петък 11.00- 11.35ч. 105  
1 в И.Стефанова петък 11.00- 11.35ч. 106  
1 г С.Тонкова петък 11.00- 11.35ч. 108  
1 д Я. Данова четвъртък 11.00- 11.35ч. 301  
2 а П. Трендафилова вторник 12.30- 13.05ч. 207  
2 б М.Велчева петък 16.55- 17.30ч. 208  
2 в С. Симеонова петък 17.30- 18.05ч. 209  
2 г Д.Кирилова петък 17.30- 18.05ч. 210  
2 д Г. Илчева понеделник 12.30- 13.05ч. 301  
3 а В.Колева петък 17.40- 18.20ч. 304  
3 б В. Дойнова вторник 12.30- 13.10ч. 301  
3 в Д. Чоканова петък 17.40- 18.20ч. 306  
3 г С.Стоянова петък 17.40- 18.20ч. 307  
3 д Н.Янкова петък 17.40- 18.20ч. 308  
4 а Галя Лицова петък 17.40- 18.20ч. 404  
4 б А. Христова петък 12.30- 13.10ч. 405  
4 в П. Димитрова понеделник 12.30- 13.10ч. 406  
4 г Цв. Трифонова петък 17.40- 18.20ч. 407  
4 д А. Николова четвъртък 12.30- 13.10ч. 408  
           
АЕ П. Дерибеева четвъртък 12.00- 12.40ч.      302 д.  
АЕ И. Пенчева вторник 12.30- 13.10ч. 310  
АЕ К. Геновска

вторник

12.00- 12.40ч.      302 д.  
ИИ В. Найденова понеделник 12.30- 13.10ч. 205  
ИИ Е. Чергиланова понеделник 12.30- 13.10ч. 205  
ФВС М. Василев вторник 12.05- 12.45ч. малък салон   

 

Дневна организация на подготвителните групи

Учебна 2022/2023 година

 

 

                           Първа смяна

час Основни и допълнителни форми
7.30 - 8.30 Прием и дейности по избор
8.30 - 8.45 Утринна гимнастика
8.45 - 9.00 Подготовка за закуска
9.00 - 9.20 Закуска
9.30 - 11.00/11.30/ Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
11.00/11.30/- 12.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
12.00 - 12.30 Изпращане на децата
12.30 - 13.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден
Втора смяна  
12.30 - 13.00 Подготовка за работа
13.00 - 13.30 Прием и дейности по избор
13.30 - 14.00 Споделяне, организационни игри, подготовка за работа
14.00 - 15.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
15.30 - 15.40 Подготовка за закуска
15.40- 16.00 Закуска
16.00 - 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 - 17.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
17.30 - 18.00 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден

 

 

 

 

График за дежурството на главните учители

2022/2023 учебна година

 

за периода- 06.02.2023 г.- 30.06.2023 г.

 

Име

Ден от седмицата

1

Стефка Стоянова          главен учител начален етап

 

 

петък

2

Ирена Пенчева            главен учител начален етап

 

 

Понеделник

3

Венета Михайлова             главен учител прогимназиален етап

 

Четвъртък

4.

Илиян Илиев                     главен учител

Сряда

 

 

Г    Р    А    Ф     И    К

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТ УЧИТЕЛИТЕ В ГЦОУД 

2022/2023 учебна година

втори учебен срок

ЦОУД учител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1ГЦОУД  1 Нина Русева вторник 17.30-18.10ч. 105
1 ГЦОУД 2 Иван Мешеков вторник 17.30-18.10ч. 106
1 ГЦОУД 3 Венислава Панайотова вторник 17.30-18.10ч. 107
1 ГЦОУД 4 Нели Дончева вторник 17.30-18.10ч. 108
2 ГЦОУД 1 Татяна Кирилова четвъртък 7.30- 8.10ч. 207
2 ГЦОУД 2 Христиана Тодорова четвъртък 7.30-8.10ч. 208
2 ГЦОУД 3 Стиляна Стоянова четвъртък 7.30- 8.10ч. 209
2 ГЦОУД 4 Свилена Минкова четвъртък 7.30- 8.10ч. 210
2 ГЦОУД 5 Диана Стефанова четвъртък 7.30- 8.10ч. 211
3 ГЦОУД 1 Теодора Белчева сряда 7.30- 8.10ч. 110 л.
3 ГЦОУД 2 Денислава Йовчева сряда 7.30- 8.10ч. 110д.
3 ГЦОУД 3 Цветана Петрова сряда 7.30- 8.10ч. 111
3 ГЦОУД 1 Кремена Стоянова сряда 7.30- 8.10ч. 113 л.
4 ГЦОУД 1 Габриела Начева сряда 7.30- 8.10ч. 409
4 ГЦОУД  2 Милена Илиева сряда 7.30- 8.10ч. 113 д.
4 ГЦОУД  3 Диянка Зарзаланова сряда 7.30- 8.10ч. 410

 

Г    Р   А   Ф   И   К

за дежурството на учителите през ІI смяна

2022/2023 учебна година

 

втори срок

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

ВХОД

/централен/

Милена Димитрова

Петя Йорданова

Ивелина Стефанова

Светлана Тонкова

Яна Данова

І ЕТАЖ

Всеки класен ръководител на първи клас ежедневно следи за спазване реда на етажа пред своята класна стая

ВХОД

/североизточен/

 

Площадка ПГ

Мила Велчева

Светлана Симеонова

Галина Илчева

Десислава Кирилова

Мила Велчева

 

ІІ ЕТАЖ

Галина Илчева

Десислава Кирилова

Поля Трендафилова

Светлана Симеонова

Поля Трендафилова

ВХОД

/югозападен/

 

Площадка БДП

 

Диана Чоканова

Николина Янкова

Ваня Колева

Станимира Пенчева

Веселина Дойнова

 

ІІІ ЕТАЖ

Ваня Колева

Диана Чоканова

Даниела Стоянова

Веселина Дойнова

Николина Янкова

ВХОД

/западен/

 

Игрища

Александрина Христова

Петя Димитрова

Галя Лицова

Антоанета Иванова

Цветелина Трифонова

 

ІV ЕТАЖ

Цветелина Трифонова

Галя Лицова

Александрина Христова

Петя Димитрова

Антоанета Иванова

 

Забележка: Дежурният екип за деня заема местата си в 13.10 часа. 

 

Г    Р   А   Ф   И   К
        за дежурството на учителите през І смяна
2022/2023 учебна година

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

ВХОД

/югозападен пред физкултурните салони/

 и

ДВОР /голямо междучасие/

Андон Иванов

Антоан Миланов

Славена Вълчева

Петко Димитров

Едуард Кендерян

Антоан Миланов

Игор Христов

Петко Димитров

Славена Вълчева

ВХОД

/централен/

и

ДВОР

/голямо междучасие/

Мария Кокаланова

Руска Христова

Габриела Иванова

Мария Кокаланова

 

Боряна Христова

Габриела Иванова

Боряна Христова

Игор Христов

ІІ ЕТАЖ

Дежурен коридор

Всеки преподавател на втори етаж ежедневно следи за спазване реда на етажа пред своята класна стая - № 201, № 213

Илка Гайдарова

Антоанета Димитрова

Руска Христова

Антоанета Димитрова

Денка Пенкова

 

ІІІ ЕТАЖ

Дежурен коридор

Всеки преподавател на трети етаж ежедневно следи за спазване реда на етажа

Мария Чешмеджиева

Денка Пенкова

Харика Ахмедова

Ирина Янкова

Галя Божкова

Мария Чешмеджиева

 

Илка Гайдарова

 Галя Божкова

 

Харика Ахмедова

Ирина Янкова

 

ІV ЕТАЖ

Дежурен коридор

Всеки преподавател на четвърти етаж ежедневно следи за спазване реда на етажа

Кети Стойчева

Таня Попова

Таня Попова

Георги Василев

Кети Стойчева

Нели Йорданова

Нели Йорданова

Георги Василев

 Едуард Кендерян

Андон Иванов

 

Забележка: Дежурният екип за деня заема местата си в 07.10 часа.