СПРАВОЧНИК

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в  І- ІV клас
за учебната 2018/2019 г.

за периода 17.09.2018г.-04.02.2019г.

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1 а Н.Дончева вторник 12.00 - 12.40 104
1 б Д. Маринова вторник 12.00 - 12.40 105
1 в И. Стефанова вторник 12.00 - 12.40 106
1 г С.Тонкова вторник 12.00- 12.40 107
И. Мешеков вторник 12.00- 12.40 108
2 а П. Трендафилова вторник 12.00 - 12.35 207
2 б М.Велчева вторник 12.00 - 12.35 208
2 в С. Симеонова вторник 12.00 - 12.35 209
2 г Т. Кирилова вторник 12.00 - 12.35 210
2 д Г. Илчева вторник 12.00 - 12.35 211
3 а В. Колева понеделник 12.45 - 13.25 уч. стая
3 б Е. Витанов понеделник 12.45 - 13.25 уч. стая
3 в Д. Чоканова понеделник 12.45 - 13.25 уч. стая
3 г С. Стоянова понеделник 12.45 - 13.25 уч. стая
3 д Н.Янкова понеделник 12.45 - 13.25 уч. стая
3 е Кр. Стоянова понеделник 12.45 - 13.25 уч. стая
4 а Д.Сутрова сряда 12.00 - 12.40 404
4 б И. Дончева сряда 12.00 - 12.40 405
4 в Н. Чинтулова сряда 12.00 - 12.40 406
4 г М. Станева сряда 12.00 - 12.40 уч. стая
4 д А. Николова сряда 12.00 - 12.40 уч. стая
4 е Г. Василев сряда 12.00 - 12.40 уч. стая
ПГ" А" В. Петкова четвъртък 12.30 - 13.10 102
ПГ" Б" В. Костуркова сряда 17.30 - 18.10 102

       Забележка: В дните, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час, ДКРУ или консултация от обратната смяна, за часа ДКРУ може да се ползват : актова зала, библиотечно- информационен център, а за среща с родители- и учителската стая. 


 

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в V-VІІ клас

2018/2019 учебна година

за периода 17.09.2018 г. –04.02.2019 г.

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
5 а  Р. Христова вторник 18.10 - 18.50 213
5 б  А. Димитрова вторник 18.10 - 18.50 учит. стая
5 в  В. Михайлова петък 11.20 - 12.00 учит. стая
5 г К. Стойчева четвъртък 12.20 - 13.00 учит. стая
 5 д Д. Иванова четвъртък 12.20 - 13.00 учит. стая
6 а М. Бахчеванова четвъртък 18.10 - 18.50 304
6 б Т. Стефанова вторник 18.10 - 18.50 208
6 в М. Кокаланова сряда 11.30 - 12.10 101 д.
6 г Ю. Адамова петък 12.20 - 13.00 402
6 д Б. Христова вторник 12.20 - 13.00 312
7 а Т. Димитрова вторник 12.20 - 13.00 408
7 б Сл. Вълчева четвъртък 18.10 - 18.50 302 л.
7 в Ед. Кендерян петък 12.20 - 13.00 412
7 г М. Чешмеджиева вторник 12.20 - 13.00 учит. стая
7 д И. Янкова сряда 18.10 - 18.50 учит. стая
7 е Н. Йорданова вторник 12.20 - 13.00 405
         
         

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

V- VII клас

учебна 2018/2019г.

 

   за периода 17.09.2018 г. –04.02.2019 г.

           

  учител ден час кабинет  
1 Вл. Николов понеделник 12.10 - 12.50 210  
2 Ел. Чергиланова сряда 12.10 - 12.50 303  
3 Н.Тодоров понеделник 12.20 - 13.00 101 л.  
4 Г. Божкова петък 12.20 - 13.00 308  
5 Д. Пенкова

сряда-V клас

понеделник- VII клас

12.20 - 13.00

12.20 - 13.00

302 д.

311

 
6 И. Гайдарова петък 12.20 - 13.00 307  
7 Т. Попова сряда      
    вторник 12.20 - 13.00 302 д.  
9 И. Иванов петък 11.20 - 12.00 Салон ФВС  
10 М. Делиева вторник 12.10 - 12.50 Салон ФВС  
11 Р. Христова петък 12.20 - 13.00 213  
12   А. Димитрова четвъртък 12.20 - 13.00 404  
13 В. Михайлова понеделник 12.20 - 13.00 213  
14 К.Стойчева вторник 12.20 - 13.00 406  
15 Д. Иванова петък 12.20 - 13.00 309  
16 М. Бахчеванова петък 12.20 - 13.00 304  
17  Т. Стефанова четвъртък 12.10 - 12.50 208  
18 М. Кокаланова петък 18.10 - 18.50 101 д.  
19 Ю. Адамова вторник 12.20 - 13.00 402  
20 Б. Христова сряда 12.20 - 13.00 312  
21 Т. Димитрова сряда 12.20 - 13.00 408  
22 Сл. Вълчева петък 18.10 - 18.50 302 л.  
23 Ед. Кендерян четвъртък 12.20 - 18.20 412  
24 М. Чешмеджиева сряда 12.20 - 13.00 210  
25 И. Янкова вторник 12.20 - 13.00 305  
26 Н. Йорданова петък 12.20 - 13.00 405  
27 ДТИ сряда 12.20 - 13.00 114  
           
           
           

 

 

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

I- IV клас

учебна 2018/2019г.

за периода 17.09.2018 г. –04.02.2019 г.

     

           

  учител ден час кабинет  
1 а Н. Дончева петък 11.20 - 11.55 104  
1 б Д.Маринова петък 11.20 - 11.55 105  
1 в И.Стефанова сряда 11.20 - 11.55 106  
1 г С.Тонкова сряда 11.20 - 11.55 107  
1 д И. Мешеков петък 11.20 - 11.55 108  
2 а П. Трендафилова сряда 12.00 - 12.35 207  
2 б М.Велчева четвъртък 11.20 - 11.55 208  
2 в С. Симеонова четвъртък 11.20 - 11.55 209  
2 г Т.Кирилова четвъртък 12.00 - 12.35 210  
2 д Г. Илчева сряда 12.00 - 12.35 211  
3 а В.Колева сряда 12.00 - 12.40 304  
3 б Е. Витанов четвъртък 12.00 - 13.40 305  
3 в Д. Чоканова петък 12.00 - 12.40 306  
3 д С.Стоянова четвъртък 12.00 - 12.40 307  
3 г Н.Янкова четвъртък 12.00 - 12.40 309  
3 д Кр. Стоянова четвъртък 12.00 - 12.40 308  
4 а Д. Сутрова вторник 12.00 - 12.40 404  
4 б И.Дончева четвъртък 12.00 - 12.40 405  
4 в Н. Чинтулова четвъртък 12.00 - 12.40 406  
4 г М.Станева четвъртък 12.00 - 12.40 407  
4 д А. Николова четвъртък 12.00 - 12.40 408  
4 е Г. Василев четвъртък 12.00 - 12.40 409  
АЕ С. Недева сряда 12.00 - 12.40 412  
АЕ И. Пенчева вторник 12.00 - 12.40 310  
АЕ К. Геновска вторник 12.00 - 12.40 302 ляво  
ИИ В. Найденова четвъртък 12.00 - 12.40 211  
           

 

Дневна организация на подготвителните групи

Учебна 2018/2019 година

 

 

                           Първа смяна

час Основни и допълнителни форми
7.30 - 8.30 Прием и дейности по избор
8.30 - 8.45 Утринна гимнастика
8.45 - 9.00 Подготовка за закуска
9.00 - 9.20 Закуска
9.30 - 11.00/11.30/ Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
11.00/11.30/- 12.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
12.00 - 12.30 Изпращане на децата
12.30 - 13.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден
Втора смяна  
12.30 - 13.00 Подготовка за работа
13.00 - 13.30 Прием и дейности по избор
13.30 - 14.00 Споделяне, организационни игри, подготовка за работа
14.00 - 15.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
15.30 - 15.40 Подготовка за закуска
15.40- 16.00 Закуска
16.00 - 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 - 17.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
17.30 - 18.00 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден

 

 

 

 

 

 

График за дежурството на главните учители

2018/2019 учебна година

за периода 17.09.2018г. -04.02.2018 г.

 

име ден от седмицата      
1 Стефка Стоянова-  главен учител начален етап петък
2 Ирена Пенчева -главен учител начален етап вторник
3 Иван Иванов- главен учител прогимназиален етап понеделник
4 Венета Михайлова- главен учител прогимназиален етап сряда

 

Г    Р    А    Ф     И    К

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТ УЧИТЕЛИТЕ В ГЦОУД И ПИГ

2018/2019 учебна година

първи учебен срок

ЦОУД учител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
ПГ а Виолета Петкова четвъртък 12.30 - 13.10 102
ПГ б Ваня Костуркова сряда 17.30 - 18.10 102
1 ГЦОУД 1 Цветелина Трифонова сряда 17.30 - 18.05 104
1 ГЦОУД 2 Нина Василева сряда 17.30 - 18.05 105
1 ГЦОУД 3 В. Панайотова сряда 17.30 - 18.05 106
1 ГЦОУД 4 Габриела Начева сряда 17.30 - 18.05 107
2 ГЦОУД 1 Кристина Кирчева сряда 17.30 - 18.10 108
2 ГЦОУД 2 Ружа Стефанова сряда 17.30 - 18.10 207
2 ГЦОУД 3 Петя Димитрова сряда 17.30 -18.10 211
2 ГЦОУД 4 Диана Стефанова сряда 17.30 -18.10 310
3 ГЦОУД 1 Кристина Денчева сряда 17.30 -18.10 110 л.
3 ГЦОУД 2 Галя Лицова сряда 17.30 -18.10 110 д.
3ГЦОУД  3 П. Моллова сряда 17.30 -18.10 111
3ГЦОУД  4 Айше Мехмед сряда 17.30 -18.10 118
4ПИГ 1 Милена Илиева сряда 17.30 - 18.10 409
4 ПИГ 2 Игор Христов сряда 17.30 - 18.10 113 ляво
4 ПИГ 3 Александрина Христова сряда 17.30 - 18.10 113дясно

 

Забележка:

В ден, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час от другата смяна и ДКРУ се провеждат с учениците, ще се ползват: актова зала, библиотечно-информационен център, класна стая на открито, а за среща с родители – и учителска стая.