СПРАВОЧНИК

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в  І- ІV клас
за учебната 2023/2024 г.

за периода- 15.09.2023 г.- 02.02.2024 г.

к л а с

класен ръководител

д е н

време на

провеждане

/от – до/

 

кабинет

 

I а

Галя Лицова

петък

11:05 – 11:40 ч.

104

I б

Александрина Христова

петък

11:05 – 11:40 ч.

105

I в

Цветана Петрова

петък

11:05 – 11:40 ч.

106

I г

Денислава Йовчева

петък

11:05 – 11:40 ч.

107

I д

Антоанета Николова

сряда

11:45 – 12:15 ч.

108

 

 

 

 

 

IІ a

Милена Димитрова

вторник

11:55 – 12:30 ч.

207

IІ б

Петя Йорданова

вторник

11:55 – 12:30 ч.

208

IІ в

Ивелина Стефанова

вторник

12:40 – 13:15 ч.

114

IІ г

Светлана Тонкова

вторник

11:55 – 12:30 ч.

210

IІ д

Яна Данова

вторник

11:55 – 12:30 ч.

211

 

 

 

 

 

IIІ а

Поля Трендафилова

четвъртък

12:05 – 12:45 ч.

304

IІІ б

Мила Велчева

сряда

12:05 – 12:45 ч.

305

IІІ в

Светлана Симеонова

четвъртък

12:05 – 12:45 ч.

306

IІІ г

Десислава Кирилова

четвъртък

12:05 – 12:45 ч.

307

IІІ д

Галина Илчева

четвъртък

12:00 – 12:35 ч.

308

 

 

 

 

 

IV а

Ваня Колева

понеделник

12:45 – 13:25 ч.

404

IV б

Веселина Дойнова

понеделник

12:45 – 13:25 ч.

405

IV в

Диана Чоканова

понеделник

12:45 – 13:25 ч.

БИЦ

IV г

Стефка Стоянова

  понеделник

12:45 – 13:25 ч.

407

IV д

Николина Янкова

понеделник

12:45 – 13:25 ч.

410

 

ПГ„А“

Кристина Павлова

четвъртък

12:20 – 12:50 ч.

102

ПГ„Б“

Ваня Костуркова

четвъртък

17:30 – 18:00 ч.

102

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в V-VІІ клас

2023/2024 учебна година

за периода- 15.09.2023 г.-02.02.2024 г.

 

к л а с

класен ръководител

д е н

време на

провеждане

/от – до/

 

кабинет

 

V а

Таня Стефанова

Сряда

12:20-13:00 ч.

310

V б

Иринка Янкова

сряда

18:10 – 18:50

303

V в

Боряна Христова

вторник

12:10 – 12:50ч.

311

V г

Мария Кокаланова

сряда

12:10 – 12:50

406

V д

Габриела Иванова

вторник

12:10 – 12:50

402

 

 

 

 

 

VI а

Андон Иванов

четвъртък

18:10 – 18:50 ч.

408

VI б

Мария Чешмеджиева

вторник

12:10-12:50 ч.

301

VI в

Едуард Кендерян

вторник

12:10 – 12:50

412

VI г

Нели Йорданова

вторник

12:10 – 12:50

303

VI д

Петко Стефанов

Петък

18:10-18:50

Малък салон

 

 

 

 

 

VІI a

Руска Христова

сряда

12:20 – 13:00

213

VІI б

Антоанета Димитрова

вторник

12:20 – 13: 00

403

VІI в

Венета Михайлова 

Понеделник

12:20 – 13:00

304

VІI г

Кети Стойчева

Петък

12:20 ч. - 13:00 ч.

303

VІI д

Антоан Миланов

Сряда

12:10 – 12:50 ч.

Голям  салон

 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

I- IV клас

учебна 2023/2024г.

за периода 15.09.2023 г.- 02.02.2024 г.

     

клас

учител

д е н

час

кабинет

I а

Галя Лицова

сряда

11:45 – 12:15 ч.

104

I б

Александрина Христова

сряда

11:45 – 12:15 ч.

105

I в

Цветана Петрова

сряда

11:45 – 12:15 ч.

106

I г

Денислава Йовчева

сряда

11:45 – 12:15 ч.

107

I д

Антоанета Николова

четвъртък

11:10 – 11:45 ч.

108

IІ a

Милена Димитрова

петък

11:10 – 11:45 ч.

207

IІ б

Петя Йорданова

петък

11:10 – 11:45 ч.

208

IІ в

Ивелина Стефанова

петък

11:10 – 11:45 ч.

209

IІ г

Светлана Тонкова

петък

11:10 – 11:45 ч.

210

IІ д

Яна Данова

петък

11:10 – 11:45 ч.

211

IIІ а

Поля Трендафилова

вторник

12:50 – 13:30 ч.

302 д.

IІІ б

Мила Велчева

петък

12:05 – 12:45 ч.

305

IІІ в

Светлана Симеонова

петък

12:05 – 12:45 ч.

306

IІІ г

Десислава Кирилова

петък

12:05 – 12:45 ч.

307

IІІ д

Галина Илчева

четвъртък

12:35 – 13:15 ч.

308

IV а

Ваня Колева

петък

12:05 – 12:45 ч.

404

IV б

Веселина Дойнова

четвъртък

12:05 – 12:45 ч.

405

IV в

Диана Чоканова

четвъртък

12:05 – 12:45 ч

406

IV г

Стефка Стоянова

сряда

12:05 – 12:45 ч.

407

IV д

Николина Янкова

четвъртък

12:05 – 12:45 ч.

408

АЕ

Ирена Пенчева

четвъртък

12:05 – 12:45 ч.

310

АЕ

Калояна Геновска

петък

12:05 -12:45 ч.

302 л.

АЕ

Стефка Недева

четвъртък

12:00 – 12:40 ч.

302 д.

ИИ

Валентина Найденова

понеделник

12:05 – 12:45 ч.

205

ИИ

Елеонора Чергиланова

понеделник

12:05 – 12:45 ч.

205

ФВС

Мирослав Василев

вторник

12:05 – 12:45 ч.

 голям салон ФВС


       

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

V- VII клас

учебна 2023/2024г.

 

   за периода 15.09.2023 г.- 02.02.2024 г.

           

учител

ден

час

стая

1

Владимир Николов

Сряда

18:10 -18:50

201

2

Елеонора Чергиланова

четвъргък

12:20 – 13:00

303

3

Никифор Тодоров

понеделник

12:20 -13:00

101 л.

4

Игор Христов

Вторник

12:20:30:00

101л.

5

Мария Кокаланова

петък

12:20-13:00

412

6

Цветелина Армянова

петък

12:20 - 13:00

101д

7

Галя Божкова

петък

12:20 – 13:00

308

8

Денка Пенкова

Понеделник

12:20 – 13:00

412

9

Илка Гайдарова

Сряда

12:20 -13:00

312

10

Мария Чешмеджиева

сряда

12:20 – 13:00

309

11

Венета Михайлова

Петък

18:10 – 18:50

305

12

Габриела Иванова

петък

12:20 – 13:00

310

13

Таня Стефанова

понеделник

12:20-13:00

310

14

Андон Иванов

петък

12:20-13:00

408

15

Илиян Илиев

Сряда

12:20 – 13:00

201

16

Таня Попова

сряда

12.20 - 13.00

402

17

Руска Христова

петък

12.20. - 13.00

213

18

Антоанета Димитрова

сряда

12:20 – 13:00

404

19

Боряна Христова

Петък

12:10 – 12:50ч

312

20

Кети Стойчева

Четвъртък

12:20 ч. - 13:00 ч.

303

21

Нели Йорданова

Сряда

12:10 – 12:50

312

22

Славена Вълчева

Петък

18:10 – 18:50

302 л

23

Иринка Янкова

Понеделник

12:20 – 13:00

303

24

Харика Ахмедова

Понеделник

12:20 – 13:00

302д

25

Едуард Кендерян

Сряда

12:20 – 13:00

412

26

Георги Василев

Петък

12.20-13.00

402

27

Юлияна Адамова

Понеделник

12:20-13:00

402

28

Антоан Миланов

Петък

12:10 – 12:50 ч.

Голям салон

29

Петко Димитров

Четвъртък

12:10 -12:50 ч.

Малък салонДневна организация на подготвителните групи

Учебна 2023/2024 година

 

 

Първа смяна

час Основни и допълнителни форми
7.30 - 8.30 Прием и дейности по избор
8.30 - 8.45 Утринна гимнастика
8.45 - 9.00 Подготовка за закуска
9.00 - 9.20 Закуска
9.30 - 11.00/11.30/ Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
11.00/11.30/- 12.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
12.00 - 12.30 Изпращане на децата
12.30 - 13.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден
Втора смяна  
12.30 - 13.00 Подготовка за работа
13.00 - 13.30 Прием и дейности по избор
13.30 - 14.00 Споделяне, организационни игри, подготовка за работа
14.00 - 15.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
15.30 - 15.40 Подготовка за закуска
15.40- 16.00 Закуска
16.00 - 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 - 17.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
17.30 - 18.00 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден

 

 

 

 

График за дежурството на главните учители

2023/2024 учебна година

 

за периода- 15.09.2023 г.- 02.02.2024 г.

 

Име

Ден от седмицата

1

Стефка Стоянова          главен учител начален етап

 

 

 

петък

2

Ирена Пенчева            главен учител начален етап

 

 

четвъртък

3

Венета Михайлова             главен учител прогимназиален етап

 

понеделник

4.

Илиян Илиев                     главен учител

вторник

 

 

Г    Р    А    Ф     И    К

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТ УЧИТЕЛИТЕ В ГЦОУД 

2023/2024 учебна година

първи учебен срок

ЦОУД

учител

д е н

час

кл. стая

кабинет

(или: учителска стая, библиотечно-информационен център, актова зала, класна стая на открито)

1 ГЦОУД 1

Милена Илиева

сряда

17:30 – 18:05 ч.

104

1 ГЦОУД 2

Маргарита Рачева

сряда

17:30 – 18:05 ч.

105

1 ГЦОУД 3

Людмила Людмилова

сряда

17:30 – 18:05 ч.

106

1 ГЦОУД 4

Петя Дерибеева

сряда

17:30 – 18:05 ч.

107

1 ГЦОУД 5

Габриела Начева

сряда

17:30 – 18:05 ч.

108

2 ГЦОУД 1

Нина Русева

вторник

17:30 – 18:05 ч.

208

2 ГЦОУД 2

Иван Мешеков

вторник

17:30 – 18:05 ч.

209

2 ГЦОУД 3

Венислава Панайотова

вторник

17:30 – 18:05 ч.

210

2 ГЦОУД 4

Нели Дончева

вторник

17:30 – 18:05 ч.

211

3 ГЦОУД 1

Росица Трифонова

четвъртък

17:30 – 18:10 ч.

113 а

3 ГЦОУД 2

Жаклина Адамова

четвъртък

17:30 – 18:10 ч.

113 б

3 ГЦОУД 3

Стиляна Стоянова

четвъртък

17:30 – 18:10 ч.

111

3 ГЦОУД 4

Валерия Николаева

четвъртък

17:30 – 18:10 ч.

110 а

3 ГЦОУД 5

Диана Стефанова

четвъртък

17:30 – 18:10 ч.

110 б

4 ГЦОУД 1

Теодора Белчева

вторник

17:30 – 18:10 ч.

207

4 ГЦОУД 2

Дияна Сутрова

вторник

17:30 – 18:10 ч.

409

4 ГЦОУД 3

Кремена Стоянова

вторнник

17:30 – 18:10 ч.

410

 

Г    Р   А   Ф   И   К

за дежурството на учителите през ІI смяна

2023/2024 учебна година

първи срок

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

ВХОД

/югозападен пред физкултурните салони/

 и

ДВОР /голямо междучасие/

Антоан Миланов

Славена Вълчева

Мария Кокаланова

Нели Йорданова

 

Антоан Миланов

Славена Вълчева

 

Петко Димитров

Таня Попова

Петко Димитров

Антоанета Димитрова

ВХОД

/централен/

и

ДВОР

/голямо междучасие/

Цветелина Армянова

Кети Стойчева

Габриела Иванова

Боряна Христова

Цветелина Армянова

Нели Йорданова

Игор Христов

Габриела Иванова

Игор Христов

Боряна Христова

ІІ ЕТАЖ

Дежурен коридор

Всеки преподавател на втори етаж ежедневно следи за спазване реда на етажа пред своята класна стая - № 201, № 213

Илка Гайдарова

Илка Гайдарова

Руска Христова

Даниела Стоянова

Руска Христова

 

ІІІ ЕТАЖ

Дежурен коридор

Всеки преподавател на трети етаж ежедневно следи за спазване реда на етажа

Таня Стефанова

Ирина Янкова

Галя Божкова

Мария Чешмеджиева

Таня Стефанова

Ирина Янкова

Харика Ахмедова

Галя Божкова

Харика Ахмедова

Мария Чешмеджиева

 

ІV ЕТАЖ

Дежурен коридор

Всеки преподавател на четвърти етаж ежедневно следи за спазване реда на етажа

Андон Иванов

Денка Пенкова

 

Георги Василев

Таня Попова

Мария Кокаланова

Антоанета Димитрова

Кети Стойчева

Георги Василев

Андон Иванов

Денка Пенкова

Забележка: Дежурният екип за деня заема местата си в 12.50 часа.

 

Г    Р   А   Ф   И   К
        за дежурството на учителите през І смяна
2023/2024 учебна година

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

ВХОД

/централен/

Александрина Христова

Денислава Йовчева

Цветана Петрова

Галя Лицова

Антоанета Николова

І ЕТАЖ

Всеки класен ръководител на първи клас ежедневно следи за спазване реда на етажа пред своята класна стая

ВХОД

/североизточен/

 

Площадка ПГ

Ивелина Стефанова

Светлана Тонкова

Петя Йорданова

Яна Данова

Милена Димитрова

 

ІІ ЕТАЖ

 Светлана Тонкова

Ивелина Стефанова

Милена Димитрова

Петя Йорданова

Яна Данова

ВХОД

/югозападен/

 

Площадка БДП

 

Мила Велчева

Галина Илчева

Светлана Симеонова

Десислава Кирилова

Мила Велчева

 

ІІІ ЕТАЖ

Галина Илчева

Десислава Кирилова

Поля Трендафилова

Светлана Симеонова

Поля Трендафилова

ВХОД

/западен/

 

Игрища

Веселина Дойнова

 

    Николина Янкова

 

Диана Чоканова

Стефка Недева

Ваня Колева

 

ІV ЕТАЖ

Николина Янкова

Ваня Колева

Стефка Стоянова

Веселина Дойнова

Диана Чоканова