СПРАВОЧНИК

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в  І- ІV клас
за учебната 2017/2018 г.

за периода 07.02.2018г.-01.06.2018г.

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1 а П. Трендафилова вторник 12.05 - 12.40 104
1 б М.Велчева вторник 12.05 - 12.40 105
1 в С. Симеонова вторник 12.05 - 12.40 106
1 г Т. Кирилова вторник 12.05- 12.40 107
Г. Илчева вторник 12.05 - 12.40 108
2 а В. Колева понеделник 17.40 - 18.20 211
2 б Е. Витанов понеделник 17.40 - 18.20 207
2 в Д. Чоканова понеделник 17.40 - 18.20 208
2 г С. Стоянова понеделник 17.40 - 18.20 209
2 д Н.Янкова понеделник 17.40 - 18.20 309
2 е Кр. Стоянова понеделник 17.40 - 18.20 211
3 а Д.Сутрова сряда 12.40 - 13.20 304
3 б И. Дончева четвъртък 12.30 - 13.10 уч. стая
3 в Н. Чинтулова сряда 12.40 - 13.20 уч. стая
3 г М. Станева сряда 12.40 - 13.20 307
3 д А. Николова сряда 12.40- 13.20 308
3 е Г. Василев сряда 12.40 - 13.20 312
4 а П. Моллова вторник 17.40 - 18.20 405
4 б Д. Маринова вторник 17.40 - 18.20 406
4 в И. Стефанова сряда 17.40 - 18.20 407
4 г С.Тонкова вторник 17.40 - 18.20 408
4 д И. Мешеков сряда 17.40 - 18.20 409
ПГ" А" В. Петкова четвъртък 12.25 - 13.00 102
ПГ" Б" В. Костуркова сряда 12.25 - 13.00 102

       Забележка: В дните, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час, ДКРУ или консултация от обратната смяна, за часа ДКРУ може да се ползват : актова зала, библиотечно- информационен център, а за среща с родители- и учителската стая. 


 

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в V-VІІ клас

2017/2018 учебна година

за периода 07.02.2018 г. –01.06.2018 г.

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
5 а  М. Бахчеванова вторник 12.30 - 13.10 304
5 б  Т. Маринова понеделник 13.20 - 14.00 уч. стая
5 в  М. Кокаланова понеделник 13.10 - 13.50 101д.
5 г Ю. Адамова вторник 12.30 - 13.10 402
 5 д Б. Христова вторник 12.30 - 13.10 312
6 а Т. Димитрова четвъртък 12.30 - 13.10 408
6 б Сл. Вълчева сряда 12.30 - 13.10 302 л.
6 в Н. Дончева вторник 12.30 - 13.10 412
6 г М. Чешмеджиева вторник 12.30 - 13.10 210
6 д Д. Стоянова петък 12.30 - 13.10 учит. стая
6 е Н. Йорданова вторник 12.30 - 13.10 405
7 а Р. Христова вторник 12.30 - 13.10 213
7 б К. Стойчева четвъртък 13.10 - 13.50 учит. стая
7 в Д. Пенкова понеделник 13.15- 13.55 311
7 г В. Михайлова понеделник 14.00 - 14.50 учит. стая
7 д А. Димитрова понеделник 13.10 - 13.50 404
7 е И. Гайдарова петък 13.50 - 14.30 учит. стая
         

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

V- VII клас

учебна 2017/2018г.

 

   за периода 07.02.2018 г. –01.06.2018 г.

           

  учител ден час кабинет  
1 Вл. Николов сряда 12.30 - 13.10 410  
2 Д. Иванова петък 12.30 - 13.10 404  
3 М.Бахчеванова петък 12.30 - 13.10 304  
4 М. Чешмеджиева сряда 12.30 - 13.10 210  
5 В. Михайлова вторник 12.30 - 13.10 209  
6 Р. Христова петък 12.30 - 13.10 213  
7 А. Димитрова четвъртък 12.30 - 13.10 404  
8 Г. Божкова вторник 12.30 - 13.10 308  
9 И. Гайдарова петък 13.10 - 13.50 302 д.  
10 М. Кокаланова четвъртък 12.30 - 13.10 101 д.  
11 Д. Пенкова сряда 12.30 - 13.10 306  
12 Сл. Вълчева петък 12.30 - 13.10 302 л.  
13 Ю. Адамова сряда 12.30 - 13.10 402  
14 Б. Христова четвъртък 12.30 - 13.10 312  
15 Ел. Чергиланова сряда 12.30 - 13.10 303 каб.  
16 К.Стойчева четвъртък 12.30 - 13.10 406  
17 Н. Йорданова четвъртък 12.30 - 13.10 405  
18 Ир. Белчева петък 12.30 - 13.10 302 д.  
19 Д. Стоянова четвъртък 12.30 - 13.10 305  
20 Т. Попова вторник 12.30 - 13.10 407  
21 М. Тинчева четвъртък 12.30 - 13.10 114  
22 М. Делиева вторник 13.15 - 13.55 Салон ФВС  
23 И. Иванов петък 17.40 - 18.20 Салон ФВС  
24 Н. Дончева сряда 12.30 - 13.10 412  
25 Т. Димитрова сряда 12.30 - 13.10 408  
26 Н.Тодоров вторник 12.30 - 13.10 101л.  
27 Таня Маринова вторник 12.30 - 13.10 302 ляво  
           
           
           

 

 

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

I- IV клас

учебна 2017/2018г.

за периода 07.02.2018 г. –01.06.2018 г.

     

           

  учител ден час кабинет  
1 а П. Трендафилова петък 11.20 - 11.55 104  
1 б М.Велчева четвъртък 11.10 - 11.45 105  
1 в С. Симеонова четвъртък 11.20 - 11.55 106  
1 г Т.Кирилова четвъртък 11.20 - 11.55 107  
1 д Г. Илчева четвъртък 11.20 - 11.55 108  
2 а В.Колева вторник 16.55 - 17.35 207  
2 б Е. Витанов вторник 12.40 - 13.20 208  
2 в Д. Чоканова сряда 16.55 - 17.35 209  
2 г С.Стоянова сряда 12.40 - 13.20 210  
2 д Н.Янкова понеделник 12.40 - 13.20 309  
2 е Кр. Стоянова вторник 12.50 - 13.25 211  
3 а Д. Сутрова четвъртък 12.40 - 13.20 304  
3 б И.Дончева петък 12.40 - 13.20 305  
3 в Н. Чинтулова вторник 12.40 - 13.20 306  
3 д М.Станева вторник 12.40 - 13.20 307  
3 г А. Николова петък 12.40 - 13.20 308  
3 д Г. Василев петък 12.40 - 13.20 312  
4 а П. Моллова сряда 17.40 - 18.20 405  
4 б Д.Маринова четвъртък 17.40 - 18.20 406  
4 в И.Стефанова четвъртък 17.40 - 18.20 407  
4 г С.Тонкова четвъртък 17.40 - 18.20 408  
4 д И. Мешеков четвъртък 17.40 - 18.20 409  
АЕ С. Недева петък 12.40 - 13.20 412  
АЕ И. Пенчева петък 12.40 - 13.20 310  
АЕ К. Геновска петък 12.30 - 13.10 302 ляво  
ИИ В. Найденова четвъртък 17.40 - 18.20 405  
           

 

Дневна организация на подготвителните групи

Учебна 2017/2018 година

 

 

                           Първа смяна

час Основни и допълнителни форми
7.30 - 8.30 Прием и дейности по избор
8.30 - 8.45 Утринна гимнастика
8.45 - 9.00 Подготовка за закуска
9.00 - 9.20 Закуска
9.30 - 11.00/11.30/ Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
11.00/11.30/- 12.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
12.00 - 12.30 Изпращане на децата
12.30 - 13.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден
Втора смяна  
12.30 - 13.00 Подготовка за работа
13.00 - 13.30 Прием и дейности по избор
13.30 - 14.00 Споделяне, организационни игри, подготовка за работа
14.00 - 15.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
15.30 - 15.40 Подготовка за закуска
15.40- 16.00 Закуска
16.00 - 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 - 17.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
17.30 - 18.00 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден

 

 

Г    Р    А    Ф     И    К


ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБЕН ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В I и II КЛАС
И ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, КОЙТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ  НА ОТКРИТО В III и IV КЛАС
         2017/2018 учебна година

втори учебен срок

 

клас преподавател ден време на провеждане
1 а П. Трендафилова вторник 11.20 - 11.55
1 б М.Велчева петък 11.20 - 11.55
1 в С. Симеонова петък 11.20 - 11.55
1 г Т.Кирилова петък 11.20 - 11.55
1 д Г. Илчева вторник 11.20 - 11.55
2 а В.Колева сряда 10.00 - 10.35
2 б Е. Витанов вторник 11.20 - 12.15
2 в Д. Чоканова вторник 11.20 - 12.15
2 г С.Стоянова сряда 10.50 - 11.25
2 д Н.Янкова петък 16.55 - 17.30
2 е Кр. Стоянова вторник 10.50 - 11.25
3 а Д. Сутрова вторник 17.40 - 18.20
3 б И.Дончева сряда 17.40 - 18.20
3 в Н. Чинтулова сряда 17.40 - 18.20
3 д М.Станева четвъртък 17.40 - 18.20
3 г А. Николова вторник 17.40 - 18.20
3 д Г. Василев четвъртък 17.40 - 18.20
4 а П. Моллова петък 1740 - 18.20
4 б Д.Маринова петък 17.40 - 18.20
4 в И.Стефанова петък 17.40 - 18.20
4 г С.Тонкова петък 17.40 - 18.20
4 д И. Мешеков петък 17.40 - 18.20

 


Г    Р    А    Ф     И    К


ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБЕН ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В V КЛАС
И ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, КОЙТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И НА ОТКРИТО В VI и VII КЛАС
      2017/2018 учебна година

втори учебен срок

 

 

клас преподавател ден време на провеждане
V а И. Иванов четвъртък 15.30 - 16.10 / м.салон/
V б И. Иванов четвъртък 16.15 - 16.55 / м. салон/
V в И.Иванов четвъртък 17.00 - 17.40 / м. салон/
М. Делиева понеделник 13.10 - 13.50 /м. салон/
V д М. Делиева понеделник 13.55 - 14.35 / м. салон/
VI а М. Делиева понеделник 15.25 - 16.05 /м. салон/
VI б М. Делиева понеделник 16.10 - 16.50 / м. салон/
VI в М. Делиева понеделник 14.40 - 15.20 / м. салон/
VI г И.Иванов сряда 17.40 - 18.20 / г. салон/
VI д И. Иванов четвъртък 17.40 - 18.20 /г. салон/
VI е И. Иванов понеделник 17.40 - 18.20 / г. салон/
VII а И.Иванов вторник 12.30 - 13.10 /г. салон/
VII б И.Иванов сряда 12.30 - 13.10 / м. салон/
VII в И.Иванов вторник 17.40 - 18.20 / г. салон/
VII г М. Делиева вторник 12.20 - 13.00 / г. салон/
VII д М.Делиева сряда 12.20 - 13.00 /м. салон/
VII е М.Делиева четвъртък 12.20 - 13.00 / г. салон/

 

 

Г    Р    А    Ф    И    К


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / ФУЧ, СИП/
В  I - IV КЛАС

2017/2018 учебна година

за периода 15.09.2017 г. –02.02.2018 г.
 

 

 

преподавател клас ден време на провеждане кабинет  
Ирена Пенчева 4 а + 4 в понеделник 13.45 - 14.25 304  
  4 г + 4 д понеделник 14.30 - 15.10 309  
  4 б понеделник 15.20 - 16.00 309  
Стефка Недева 2 а вторник 13.25 - 14.00 409  
  2 б + 2 в вторник 14.15 - 14.50 409  
  3 а+ 3 б вторник 15.15 - 15.55 409  
  3 в +3 г вторник 16.05 - 16.45 407  
  2 а четвъртък 13.25 - 14.00 213  
  2 б +2 в четвъртък 14.15 - 14.50 213  
Калояна Геновска 2 г понеделник 13.25 - 14.00 410  
  2 д понеделник 14.15 - 14.50 410  
  2 е понеделник 15.15 - 15.50 410  
  3 д понеделник 13.25 - 14.00 410  
  2 г вторник 13.25 - 14.00 302 ляво  
  2 д вторник 14.15 - 14.50 410  
  2 e вторник 15.15 - 15.50 410  
  3 е вторник 16.05 - 16.45 410  

 

Г    Р    А    Ф    И    К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО РЕЛИГИЯ / КРЪЖОК, СИП/
В  I - IV КЛАС

2017/2018 учебна година


за периода 15.09.2017 г. –02.02.2018 г.

 

преподавател клас ден време на провеждане кабинет  
Ивелина Стефанова 4 клас вторник 13.25 - 14.05 410  
  2 клас сряда 14.15 - 14.50 410  
  1 клас сряда 15.15 - 15.50 410  
  3 клас четвъртък 14.15 - 14.55 410  
  1 д клас четвъртък 15.15 - 15.50 410  

 

Г    Р    А    Ф     И    К

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТ УЧИТЕЛИТЕ В ГЦОУД И ПИГ

2017/2018 учебна година

втори учебен срок

ЦОУД учител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
ПГ а Виолета Петкова четвъртък 12.25 - 13.00 102
ПГ б Ваня Костуркова сряда 12.25 - 13.00 102
1 ГЦОУД 1 Нели Петрова сряда 17.30 - 18.05 104
1 ГЦОУД 2 Ружа Стефанова сряда 17.30 - 18.05 105
1 ГЦОУД 3 Кристина Кънчева  сряда 17.30 - 18.05 106
1 ГЦОУД 4 Диана Стефанова сряда 17.30 - 18.05 107
2 ГЦОУД 1 Кристина Денчева сряда 07.30 - 08.10 409
2 ГЦОУД 2 Габриела Начева сряда 07.30 - 08.10 207
2 ГЦОУД 3 Вероника Манева сряда 07.30 - 08.10 211
2 ГЦОУД 4 Лидия Петкова сряда 07.30 - 08.10 309
3 ПИГ 1 Милена Цанева сряда 07.30 - 08.10 113 ляво
3 ПИГ 2 Александрина Христова сряда 07.30 - 08.10 113 дясно
3 ПИГ 3 Венислава Панайотова сряда 07.30 - 08.10 112
3 ПИГ 4 Игор Христов сряда 07.30 - 08.10 118
4 ПИГ 1 Нели Дончева сряда 07.30 - 08.10 110 ляво
4 ПИГ 2 Стиляна Стоянова сряда 07.30 - 08.10 110 дясно

 

Забележка:

В ден, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час от другата смяна и ДКРУ се провеждат с учениците, ще се ползват: актова зала, библиотечно-информационен център, класна стая на открито, а за среща с родители – и учителска стая.
 

 

Г    Р   А   Ф   И   К

 за дежурството на учителите през І смяна

2017/2018 учебна година

в сила от 07.02.2018 г.

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

БЮФЕТ

Таня Маринова

Славена Вълчева

Антоанета Димитрова

Славена Вълчева

Антоанета Димитрова

ДВОР

Пред централен вход

Даниела Иванова

Мария Кокаланова

Таня Маринова

Даниела Иванова

Мария Кокаланова

ВХОД – УЧЕНИЦИ

Марияна Делиева

Марияна Делиева

Маргарита Бахчеванова

Момка Тинчева

Маргарита Бахчеванова

ІІ ЕТАЖ

Руска Христова

Мария Чешмеджиева

Мария Чешмеджиева

Венета Михайлова

Руска Христова

Венета Михайлова

ІІІ ЕТАЖ

Илка Гайдарова

Галя Божкова

Галя Божкова

Илка Гайдарова

Боряна Христова

Боряна Христова

Денка Пенкова

Денка Пенкова

Ирена Белчева

Ирена Белчева

ІV ЕТАЖ

Таня Попова

Кети Стойчева

Теодора Димитрова

Теодора Димитрова

Юлияна Адамова

Юлияна Адамова

Нели Йорданова

Таня Попова

Нели Йорданова

Кети Стойчева

Забележка: Дежурният екип за деня заема местата си в 07:10 часа.                                                                                                                                                              

Г    Р   А   Ф   И   К

за дежурството на учителите през ІI смяна

2017/2018 учебна година

втори срок

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

ВХОД

/преди часовете/

и

ДВОР

/голямо междучасие/

Кремена Стоянова

Калояна Геновска

Николина Янкова

Емил Витанов

Калояна Геновска

Емил Витанов

Николина Янкова

Ваня Колева

Дияна Сутрова

Кремена Стоянова

 

БЮФЕТ И СТОЛ

/голямо междучасие/

Ваня Колева

Ив. Дончева

Диана Чоканова

Диана Чоканова

Ив. Дончева

І ЕТАЖ

Всеки класен ръководител на първи клас ежедневно следи за спазване реда на етажа пред своята класна стая

 

ІІ ЕТАЖ

Даниела Стоянова

Даниела Стоянова

Даниела Стоянова

Даниела Стоянова

Антоанета Николова

 

ІІІ ЕТАЖ

Антоанета Николова

Ирена Пенчева

Ирена Пенчева

Георги Василев

Меглена Станева

Георги Василев

Меглена Станева

Нина Чинтулова

Нина Чинтулова

Дияна Сутрова

 

ІV ЕТАЖ

Ивелина Стефанова

Ивелина Стефанова

Стефка Недева

Иван Мешеков

Стефка Недева

Светлана Тонкова

Светлана Тонкова

Иван Мешеков

Диянка Маринова

Диянка Маринова

                                                                                              

             Забележка: Дежурният екип за деня заема местата си в 13:05 часа.