СПРАВОЧНИК

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в  І- ІV клас
за учебната 2018/2019 г.

за втори учебен срок

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1 а Н.Дончева вторник 12.00 - 12.40 104
1 б Д. Маринова вторник 12.00 - 12.40 105
1 в И. Стефанова вторник 12.00 - 12.40 106
1 г С.Тонкова вторник 12.00- 12.40 107
И. Мешеков вторник 12.00- 12.40 108
2 а П. Трендафилова сряда 12.45 - 13.20 207
2 б М.Велчева вторник 12.45 - 13.20 208
2 в С. Симеонова четвъртък 16.50 - 17.30 209
2 г Т. Кирилова четвъртък 12.45- 13.20 210
2 д Г. Илчева четвъртък 12.45 - 13.20 211
3 а В. Колева понеделник 18.20 - 19.00 304
3 б Е. Витанов понеделник 18.20- 19.00 305
3 в Д. Чоканова понеделник 18.20 - 19.00 306
3 г С. Стоянова понеделник 18.20 - 19.00 307
3 д Н.Янкова понеделник 18.20 - 19.00 309
3 е Кр. Стоянова понеделник 18.20 - 19.00 308
4 а Д.Сутрова сряда 12.40 - 13.20 404
4 б И. Дончева сряда 12.40 - 13.20 бибилиотека
4 в Н. Чинтулова сряда 12.40 - 13.20 бибилиотека
4 г М. Станева четвъртък 12.40 - 13.20 уч. стая
4 д А. Николова сряда 12.40 - 13.20 408
4 е Г. Василев сряда 12.40 - 13.20 409
ПГ" А" В. Петкова сряда 17.30 - 18.10 102
ПГ" Б" В. Костуркова сряда 12.20 - 13.00 102

       Забележка: В дните, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час, ДКРУ или консултация от обратната смяна, за часа ДКРУ може да се ползват : актова зала, библиотечно- информационен център, а за среща с родители- и учителската стая. 


 

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в V-VІІ клас

2018/2019 учебна година

за втори учебен срок

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
5 а  Р. Христова вторник 12.30 - 13.10 213
5 б  А. Димитрова понеделник 13.15 - 13.55 403
5 в  В. Михайлова четвъртък 12.30 - 13.10 учит. стая
5 г К. Стойчева понеделник 13.15 - 13.55 учит. стая
 5 д Д. Иванова сряда 13.20 - 14.00 учит. стая
6 а М. Бахчеванова понеделник 13.15 - 13.55 учит. стая
6 б Т. Стефанова понеделник 13.15 - 13.55 учит. стая
6 в М. Кокаланова вторник 13.15 - 13.55 101 д.
6 г Ю. Адамова сряда 12.30 - 13.10 учит. стая
6 д Б. Христова вторник 12.30 - 13.10 учит. стая
7 а Т. Димитрова петък 12.30 - 13.10 учит. стая
7 б Сл. Вълчева четвъртък 12.30 - 13.10 302 л.
7 в Ед. Кендерян петък 12.30 - 13.10 учит. стая
7 г М. Чешмеджиева вторник 12.30 - 13.10 учит. стая
7 д И. Янкова сряда 12.30 - 13.10 учит. стая
7 е Н. Йорданова вторник 12.30 - 13.10 учит. стая
         
         

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

V- VII клас

учебна 2018/2019г.

 

   за втори учебен срок

           

  учител ден час кабинет  
1 Вл. Николов сряда 13.15- 13.55 101 л.  
2 Ел. Чергиланова вторник 12.30 - 13.10 303  
3 Н.Тодоров понеделник 13.15 - 13.55 101 л.  
4 Г. Божкова сряда 12.30 - 13.10 308  
5 Д. Пенкова

петък

12.30 - 13.10

 

302 д.

 

 
6 И. Гайдарова четвъртък 12.30 - 13.10 307  
7 Т. Попова вторник 12.30 - 13.10 407  
  И. Белчева сряда 12.30 - 13.10 302 д.  
9 И. Иванов сряда 17.30 - 18.10 Салон ФВС  
10 М. Делиева вторник 13.15 - 13.55 Салон ФВС  
11 Р. Христова сряда 12.30 - 13.10 213  
12   А. Димитрова четвъртък 12.30 - 13.10 404  
13 В. Михайлова понеделник 13.15- 13.55 213  
14 К.Стойчева петък 12.30 - 13.10 406  
15 Д. Иванова сряда 12.30 - 13.10 410  
16 М. Бахчеванова четвъртък 12.30 - 13.10 304  
17  Т. Стефанова четвъртък 12.30 - 13.10 208  
18 М. Кокаланова понеделник 13.15 - 13.55 101 д.  
19 Ю. Адамова сряда 13.15 - 13.55 402  
20 Б. Христова понеделник 13.15 - 13.55 312  
21 Т. Димитрова четвъртък 12.30 - 13.55 408  
22 Сл. Вълчева петък 12.30 - 13.10 302 л.  
23 Ед. Кендерян вторник 13.15 - 13.55 302 л.  
24 М. Чешмеджиева сряда 12.30 - 13.10 210  
25 И. Янкова четвъртък 12.30 - 13.10 305  
26 Н. Йорданова понеделник 13.15 - 13.55 303  
27 ДТИ сряда 12.30 - 13.10 114  
           
           
           

 

 

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

I- IV клас

учебна 2018/2019г.

за втори учебен срок

     

           

  учител ден час кабинет  
1 а Н. Дончева петък 11.20 - 11.55 104  
1 б Д.Маринова петък 11.20 - 11.55 105  
1 в И.Стефанова сряда 11.20 - 11.55 106  
1 г С.Тонкова сряда 11.20 - 11.55 107  
1 д И. Мешеков петък 11.20 - 11.55 108  
2 а П. Трендафилова петък 12.45 - 13.20 207  
2 б М.Велчева сряда 12.45 - 13.20 208  
2 в С. Симеонова четвъртък 17.30 - 18.10 209  
2 г Т.Кирилова петък 12.45 - 13.20 210  
2 д Г. Илчева четвъртък 16.55 - 17.30 211  
3 а В.Колева петък 17.30 - 18.10 304  
3 б Е. Витанов петък 17.30 - 18.10 305  
3 в Д. Чоканова петък 12.30 - 13.10 306  
3 д С.Стоянова четвъртък 17.40 - 18.20 307  
3 г Н.Янкова четвъртък 12.40 - 13.20 309  
3 д Кр. Стоянова петък 12.40 - 13.20 308  
4 а Д. Сутрова петък 12.40 - 13.20 404  
4 б И.Дончева четвъртък 12.40 - 13.20 405  
4 в Н. Чинтулова четвъртък 12.40 - 13.20 406  
4 г М.Станева сряда 12.40 - 13.20 407  
4 д А. Николова петък 12.40 - 13.20 408  
4 е Г. Василев петък 12.40 - 13.20 409  
АЕ С. Недева сряда 12.40 - 13.20 412  
АЕ И. Пенчева понеделник 12.40 - 13.20 310  
АЕ К. Геновска сряда 12.40 - 13.20 302 ляво  
ИИ В. Найденова четвъртък 12.40 - 13.20 301  
           

 

Дневна организация на подготвителните групи

Учебна 2018/2019 година

 

 

                           Първа смяна

час Основни и допълнителни форми
7.30 - 8.30 Прием и дейности по избор
8.30 - 8.45 Утринна гимнастика
8.45 - 9.00 Подготовка за закуска
9.00 - 9.20 Закуска
9.30 - 11.00/11.30/ Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
11.00/11.30/- 12.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
12.00 - 12.30 Изпращане на децата
12.30 - 13.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден
Втора смяна  
12.30 - 13.00 Подготовка за работа
13.00 - 13.30 Прием и дейности по избор
13.30 - 14.00 Споделяне, организационни игри, подготовка за работа
14.00 - 15.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
15.30 - 15.40 Подготовка за закуска
15.40- 16.00 Закуска
16.00 - 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 - 17.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
17.30 - 18.00 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден

 

 

 

 

 

 

График за дежурството на главните учители

2018/2019 учебна година

за периода 17.09.2018г. -04.02.2018 г.

 

име ден от седмицата      
1 Стефка Стоянова-  главен учител начален етап петък
2 Ирена Пенчева -главен учител начален етап вторник
3 Иван Иванов- главен учител прогимназиален етап понеделник
4 Венета Михайлова- главен учител прогимназиален етап сряда

 

Г    Р    А    Ф     И    К

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТ УЧИТЕЛИТЕ В ГЦОУД И ПИГ

2018/2019 учебна година

втори учебен срок

ЦОУД учител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
ПГ а Виолета Петкова     102
ПГ б Ваня Костуркова     102
1 ГЦОУД 1 Цветелина Трифонова сряда 17.30 - 18.10 104
1 ГЦОУД 2 Нина Василева сряда 17.30 - 18.10 106
1 ГЦОУД 3 В. Панайотова сряда 17.30 - 18.10 107
1 ГЦОУД 4 Габриела Начева сряда 17.30 - 18.10 108
2 ГЦОУД 1 Кристина Кирчева сряда 7.30 - 8.10 309
2 ГЦОУД 2 Ружа Стефанова сряда 7.30 - 8.10 207
2 ГЦОУД 3 Петя Димитрова сряда 7.30 - 8.10 211
2 ГЦОУД 4 Диана Стефанова сряда 7.30 - 8.10 310
3 ГЦОУД 1 Кристина Денчева сряда 7.30 - 8.10 110 л.
3 ГЦОУД 2 Галя Лицова сряда 7.30 - 8.10 110 д.
3ГЦОУД  3 П. Моллова сряда 7.30 - 8.10 111
3ГЦОУД  4 Айше Мехмед сряда 7.30 - 8.10 118
4ПИГ 1 Милена Илиева сряда 7.30 - 8.10 409
4 ПИГ 2 Игор Христов сряда 7.30 - 8.10 113 ляво
4 ПИГ 3 Александрина Христова сряда 7.30 - 8.10 113дясно

 

Забележка:

В ден, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час от другата смяна и ДКРУ се провеждат с учениците, ще се ползват: актова зала, библиотечно-информационен център, класна стая на открито, а за среща с родители – и учителска стая.