СПРАВОЧНИК

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в  І- ІV клас
за учебната 2017/2018 г.

първи учебен срок

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1 а П. Трендафилова вторник 12.05 - 12.40 104
1 б М.Велчева вторник 12.05 - 12.40 105
1 в С. Симеонова вторник 12.05 - 12.40 106
1 г Т. Кирилова вторник 12.05- 12.40 107
Г. Илчева вторник 12.05 - 12.40 108
2 а В. Колева понеделник 12.05 - 12.40 211
2 б Е. Витанов понеделник 12.05 - 12.40 207
2 в Д. Чоканова понеделник 12.05 - 12.40 208
2 г С. Стоянова понеделник 12.05 - 12.40 209
2 д Н.Янкова понеделник 12.05 - 12.40 309
2 е Кр. Стоянова понеделник 12.05 - 12.40 211
3 а Д.Сутрова сряда 12.05 - 12.45 304
3 б И. Дончева сряда 12.05 - 12.45 305
3 в Н. Чинтулова сряда 12.05 - 12.45 306
3 г М. Станева сряда 12.05 - 12.45 307
3 д А. Николова сряда 12.05 - 12.45 308
3 е Г. Василев сряда 12.05 - 12.45 уч. стая
4 а П. Моллова вторник 12.05 - 12.45 405
4 б Д. Маринова четвъртък 12.05 - 12.45 406
4 в И. Стефанова вторник 12.05 - 12.45 407
4 г С.Тонкова вторник 12.05 - 12.45 408
4 д И. Мешеков четвъртък 12.05 - 12.45 409
ПГ" А" В. Петкова четвъртък 12.20 - 13.00 102
ПГ" Б" В. Костуркова сряда 12.20 - 13.00 102

       Забележка: В дните, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час, ДКРУ или консултация от обратната смяна, за часа ДКРУ може да се ползват : актова зала, библиотечно- информационен център, а за среща с родители- и учителската стая. 


 

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в V-VІІ клас

2017/2018 учебна година

първи учебен срок

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
5 а  М. Бахчеванова вторник 18.10 - 18.50 304
5 б  Т. Маринова вторник 18.10 - 18.50 уч. стая
5 в  М. Кокаланова четвъртък 11.40 - 12.20 101д.
5 г Ю. Адамова вторник 12.10 - 12.50 402
 5 д Б. Христова четвъртък 12.10 - 12.50 312
6 а Т. Димитрова четвъртък 12.10 - 12.50 учит. стая
6 б Сл. Вълчева петък 12.10 - 12.50 302 л.
6 в Н. Дончева вторник 12.10 - 12.50 412
6 г М. Чешмеджиева вторник 12.10 - 12.50 210
6 д И. Янкова петък 12.10 - 12.50 305
6 е Н. Йорданова вторник 12.10 - 12.50 учит. стая
7 а Р. Христова сряда 18.10 - 18.50 213
7 б К. Стойчева четвъртък 12.10 - 12.50 учит. стая
7 в Д. Пенкова сряда 12.10 - 12.50 учит. стая
7 г В. Михайлова понеделник 12.10 - 12.50 учит. стая
7 д А. Димитрова четвъртък 18.10 - 18.50 404
7 е И. Гайдарова четвъртък 10.40 - 11.20 201
         

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

V- VII клас

учебна 2017/2018г.

I учебен срок

     

           

  учител ден час кабинет  
1 Вл. Николов понеделник 12.10 - 12.50 303  
2 Д. Иванова четвъртък 12.10 - 12.50 208  
3 М.Бахчеванова петък 12.10 - 12.50 304  
4 М. Чешмеджиева сряда 12.10 - 12.50 210  
5 В. Михайлова сряда 12.20 - 13.00 209  
6 Р. Христова сряда 12.20 - 13.00 213  
7 А. Димитрова петък 18.10 - 18.50 404  
8 Г. Божкова вторник 12.20 - 13.00 308  
9 И. Гайдарова петък 18.10 - 18.50 307  
10 М. Кокаланова петък 12.10 - 12.50 101 д.  
11 Д. Пенкова вторник 12.10 - 12.50 302 д.  
12 Сл. Вълчева петък 18.10 - 18.50 302 л.  
13 Ю. Адамова сряда 12.10 - 12.50 402  
14 Б. Христова сряда 12.10 - 12.50 312  
15 Ел. Чергиланова сряда 12.10 - 12.50 303  
16 К.Стойчева вторник 18.10 - 18.50 406  
17 Н. Йорданова четвъртък 12.10 - 12.50 405  
18 Ир. Белчева петък 12.10 - 12.50 302 д.  
19 И. Янкова четвъртък 12.10 - 12.50 305  
20 Т. Попова четвъртък 18.10 - 18.50 407  
21 М. Тинчева понеделник 12.10 - 12.50 114  
22 М. Делиева петък 18.10 - 18.50 Салон ФВС  
23 И. Иванов сряда 12.30 - 13.10 Салон ФВС  
24 Н. Дончева сряда 12.20 - 13.00 412  
25 Т. Димитрова петък 12.10 - 12.50 408  
26 Н.Тодоров четвъртък 12.20 - 13.00 101л.  
27 Таня Маринова сряда 12.10 - 12.50 208  
           
           
           

 

 

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

I- IV клас

учебна 2017/2018г.

I учебен срок

     

           

  учител ден час кабинет  
1 а П. Трендафилова петък 11.20 - 11.55 104  
1 б М.Велчева петък 11.20 - 11.55 105  
1 в С. Симеонова петък 11.20 - 11.55 106  
1 г Т.Кирилова петък 11.20 - 11.55 107  
1 д Г. Илчева петък 11.20 - 11.55 108  
2 а В.Колева вторник 12.05 - 12.40 207  
2 б Е. Витанов вторник 12.05 - 12.40 208  
2 в Д. Чоканова петък 12.05 - 12.40 209  
2 г С.Стоянова четвъртък 12.05 - 12.40 210  
2 д Н.Янкова сряда 12.05 - 12.40 309  
2 е Кр. Стоянова вторник 12.05 - 12.40 211  
3 а Д. Сутрова вторник 12.05 - 12.45 304  
3 б И.Дончева вторник 12.05 - 12.45 305  
3 в Н. Чинтулова вторник 12.05 - 12.45 306  
3 д М.Станева вторник 12.05 - 12.45 307  
3 г А. Николова петък 12.05 - 12.45 308  
3 д Г. Василев петък 12.05 - 12.45 312  
4 а П. Моллова сряда 12.05 - 12.45 405  
4 б Д.Маринова петък 12.05 - 12.45 406  
4 в И.Стефанова четвъртък 12.05 - 12.45 407  
4 г С.Тонкова четвъртък 12.05 - 12.45 408  
4 д И. Мешеков сряда 12.05 - 12.45 409  
АЕ С. Недева четвъртък 12.05 - 12.45 412  
АЕ И. Пенчева понеделник 12.05 - 12.45 310  
АЕ К. Геновска вторник 12.05 - 12.45 302 ляво  
ИИ В. Найденова четвъртък 12.05 - 12.45 208  
           

 

Дневна организация на подготвителните групи

Учебна 2017/2018 година

 

 

                           Първа смяна

час Основни и допълнителни форми
7.30 - 8.30 Прием и дейности по избор
8.30 - 8.45 Утринна гимнастика
8.45 - 9.00 Подготовка за закуска
9.00 - 9.20 Закуска
9.30 - 11.00/11.30/ Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
11.00/11.30/- 12.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
12.00 - 12.30 Изпращане на децата
12.30 - 13.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден
Втора смяна  
12.30 - 13.00 Подготовка за работа
13.00 - 13.30 Прием и дейности по избор
13.30 - 14.00 Споделяне, организационни игри, подготовка за работа
14.00 - 15.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
15.30 - 15.40 Подготовка за закуска
15.40- 16.00 Закуска
16.00 - 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 - 17.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
17.30 - 18.00 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден

 

 

Г    Р    А    Ф     И    К


ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБЕН ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В I и II КЛАС
И ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, КОЙТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ  НА ОТКРИТО В III и IV КЛАС
         2017/2018 учебна година

Първи срок

 

клас преподавател ден време на провеждане
1 а П. Трендафилова вторник 11.20 - 11.55
1 б М.Велчева четвъртък 11.20 - 11.55
1 в С. Симеонова четвъртък 11.20 - 11.55
1 г Т.Кирилова четвъртък 11.20 - 11.55
1 д Г. Илчева четвъртък 11.20 - 11.55
2 а В.Колева вторник 11.20 - 11.55
2 б Е. Витанов петък 11.20 - 11.55
2 в Д. Чоканова сряда 11.20 - 11.55
2 г С.Стоянова петък 11.20 - 11.55
2 д Н.Янкова петък 11.20 - 11.55
2 е Кр. Стоянова сряда 11.20 - 11.55
3 а Д. Сутрова четвъртък 16.05 - 16.45
3 б И.Дончева четвъртък 16.05 - 16.45
3 в Н. Чинтулова четвъртък 16.05 - 16.45
3 д М.Станева четвъртък 16.05 - 16.45
3 г А. Николова четвъртък 16.05 - 16.45
3 д Г. Василев четвъртък 16.05 - 16.45
4 а П. Моллова петък 16.05 - 16.45
4 б Д.Маринова петък 16.05 - 16.45
4 в И.Стефанова петък 16.05 - 16.45
4 г С.Тонкова петък 16.05 - 16.45
4 д И. Мешеков петък 16.05 - 16.45

 


Г    Р    А    Ф     И    К


ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБЕН ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В V КЛАС
И ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, КОЙТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И НА ОТКРИТО В VI и VII КЛАС
      2017/2018 учебна година

Първи учебен срок

 

 

клас преподавател ден време на провеждане
V а И. Иванов понеделник 12.20 - 13.00
V б И. Иванов четвъртък 12.00 - 12.40
V в И.Иванов сряда 12.20 - 13.00
М. Делиева понеделник 12.20 - 13.00
V д М. Делиева четвъртък 12.20 - 13.00
VI а М. Делиева сряда 12.20 - 13.00
VI б М. Делиева вторник 12.20 - 13.00
VI в М. Делиева петък 12.20 - 13.00
VI г И.Иванов сряда 18.10 - 18.50
VI д И. Иванов петък 12.00 - 12.40
VI е И. Иванов петък 18.10 - 18.50
VII а И.иванов вторник 18.10 - 18.50
VII б И.Иванов понеделник 9.00 - 9.40
VII в И.Иванов четвъртък 18.10 - 18.50
VII г И.Иванов вторник 18.10 - 18.50
VII д М.Делиева четвъртък 11.30 - 12.10
VII е М.Делиева четвъртък 18.10 - 18.50

 

 

Г    Р    А    Ф    И    К


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / ФУЧ, СИП/
В  I - IV КЛАС

2017/2018 учебна година

за периода 15.09.2017 г. –02.02.2018 г.
 

 

 

преподавател клас ден време на провеждане кабинет  
Ирена Пенчева 4 а + 4 в понеделник 13.45 - 14.25 304  
  4 г + 4 д понеделник 14.30 - 15.10 309  
  4 б понеделник 15.20 - 16.00 309  
Стефка Недева 2 а вторник 13.25 - 14.00 409  
  2 б + 2 в вторник 14.15 - 14.50 409  
  3 а+ 3 б вторник 15.15 - 15.55 409  
  3 в +3 г вторник 16.05 - 16.45 407  
  2 а четвъртък 13.25 - 14.00 213  
  2 б +2 в четвъртък 14.15 - 14.50 213  
Калояна Геновска 2 г понеделник 13.25 - 14.00 410  
  2 д понеделник 14.15 - 14.50 410  
  2 е понеделник 15.15 - 15.50 410  
  3 д понеделник 13.25 - 14.00 410  
  2 г вторник 13.25 - 14.00 302 ляво  
  2 д вторник 14.15 - 14.50 410  
  2 e вторник 15.15 - 15.50 410  
  3 е вторник 16.05 - 16.45 410  

 

Г    Р    А    Ф    И    К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО РЕЛИГИЯ / КРЪЖОК, СИП/
В  I - IV КЛАС

2017/2018 учебна година


за периода 15.09.2017 г. –02.02.2018 г.

 

преподавател клас ден време на провеждане кабинет  
Ивелина Стефанова 4 клас вторник 13.25 - 14.05 410  
  2 клас сряда 14.15 - 14.50 410  
  1 клас сряда 15.15 - 15.50 410  
  3 клас четвъртък 14.15 - 14.55 410  
  1 д клас четвъртък 15.15 - 15.50 410  

 

Г    Р    А    Ф     И    К

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТ УЧИТЕЛИТЕ В ГЦОУД И ПИГ

2017/2018 учебна година

 

ЦОУД учител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
ПГ а Виолета Петкова четвъртък 12.25 - 13.00 102
ПГ б Ваня Костуркова сряда 12.25 - 13.00 102
1 ГЦОУД 1 Нели Петрова сряда 17.30 - 18.05 104
1 ГЦОУД 2 Ружа Стефанова сряда 17.30 - 18.05 105
1 ГЦОУД 3 Кристина Кънчева  сряда 17.30 - 18.05 106
1 ГЦОУД 4 Диана Стефанова сряда 17.30 - 18.05 107
2 ГЦОУД 1 Кристина Денчева сряда 17.30 - 18.05 108
2 ГЦОУД 2 Габриела Начева сряда 17.30 - 18.05 207
2 ГЦОУД 3 Вероника Манева сряда 17.30 - 18.05 211
2 ГЦОУД 4 Лидия Петкова сряда 17.30 - 18.05 310
3 ПИГ 1 Милена Цанева сряда 17.30 - 18.05 113 ляво
3 ПИГ 2 Александрина Христова сряда 17.30 - 18.05 113 дясно
3 ПИГ 3 Венислава Панайотова сряда 17.30 - 18.05 112
3 ПИГ 4 Игор Христов сряда 17.30 - 18.05 118
4 ПИГ 1 Нели Дончева сряда 17.30 - 18.05 110 ляво
4 ПИГ 2 Стиляна Стоянова сряда 17.30 - 18.05 110 дясно

 

Забележка:

В ден, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час от другата смяна и ДКРУ се провеждат с учениците, ще се ползват: актова зала, библиотечно-информационен център, класна стая на открито, а за среща с родители – и учителска стая.
 

 

Г    Р   А   Ф   И   К

 за дежурството на учителите през ІI смяна

2017/2018 учебна година

в сила от 07.11.2017 г.

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

                  БЮФЕТ

И. Белчева

М. Кокаланова

А. Димитрова

Сл. Вълчева

М. Кокаланова

                   ДВОР

Пред централен вход

М. Делиева

Т. Попова

Н. Йорданова

М. Делиева

Д. Стоянова

      ВХОД – УЧЕНИЦИ

 

М. Тинчева

А. Димитрова

Б. Христова

Б. Христова

М. Бахчеванова

 

 

            

                ІІ ЕТАЖ

Р. Христова

М. Чешмеджиева

Т. Маринова

В. Михайлова

Р. Христова

М. Чешмеджиева

Д. Стоянова

Д. А. Иванова

 

ІІІ ЕТАЖ

М. Бахчеванова

 

Д. Пенкова

Д. Пенкова

И. Янкова

И. Янкова

В. Михайлова

 

Т. Маринова

И. Гайдарова

И. Гайдарова

И. Белчева

 

ІV ЕТАЖ

Т. Димитрова

Ю. Адамова

Ю. Адамова

Д. А. Иванова

Т. Попова

 

К. Стойчева  

 

К. Стойчева

Сл. Вълчева

Н. Йорданова

Т. Димитрова

Забележка: Дежурният екип за деня заема местата си в 12:50 часа.

                                                                                                                                                             

Г    Р   А   Ф   И   К

за дежурството на учителите през І смяна

2016/2017 учебна година

първи срок

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

ВХОД

/преди часовете/

1. главен вход

2. западно фоайе 1 етаж

 

ДВОР

/голямо междучасие/

1. спортни площадки

2. детска площадка

 

В. Найденова

 

 

 

 

Д. Сутрова

 

И. Пенчева

 

А. Николова

 

С. Недева

 

М. Станева

 

С. Недева

 

Д. Сутрова

 

М. Станева

 

К. Геновска

БЮФЕТ И СТОЛ

/голямо междучасие/

И. Дончева

Г. Илчева

И. Мешеков

Г. Василев

И. Дончева

І ЕТАЖ

Всеки класен ръководител на първи клас ежедневно следи за спазване реда на етажа пред своята класна стая

 

ІІ ЕТАЖ

Даниела

Стоянова

Даниела
Стоянова

Даниела
Стоянова

Даниела
Стоянова

 

В. Найденова

 

ІІІ ЕТАЖ

Г. Василев

 

К. Геновска

И. Стефанова

И. Стефанова

 

А. Николова

Д. Маринова

 

Д. Маринова

С. Тонкова

С. Тонкова

И. Пенчева

 

ІV ЕТАЖ

П. Трендафилова

 

С. Симеонова

Г. Илчева

С. Симеонова

П. Трендафилова

Д. Стефанова

 

Т. Кирилова

Д. Стефанова

Т. Кирилова

И. Мешеков

               

 

Забележка: Дежурният екип за деня заема местата си в 7.25 часа.

        Пропускателният режим на входовете се организира от дежурния учител от 7.30 до 7.45 ч.
                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                          /