Профил на купувача

Отворени обществени поръчки

 

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО


ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Възложени обществени поръчки

 

Приключени поръчки

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА И РАЗДАВАНЕ НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016г.