Профил на купувача

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА II и VI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Приключени поръчки

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА И РАЗДАВАНЕ НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016г.