Профил на купувача

Отворени обществени поръчки


Възложени обществени поръчки

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА И РАЗДАВАНЕ НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016г.

Приключени поръчки